HPO191/2012
ID intern unic:  344634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 191
din  12.07.2012
privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului
comunist totalitar din Republica Sovietică
Socialistă
Moldovenească
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 610     Data intrarii in vigoare : 12.07.2012
    Pornind de la prevederile Rezoluţiei nr. 1096 (1996) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind măsurile de eliminare a moştenirii fostelor sisteme totalitare comuniste, ale Rezoluţiei nr. 1481 (2006) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind necesitatea condamnării în plan internaţional a crimelor săvîrşite de către regimurile comuniste totalitare, ale Declaraţiei de la Praga privind conştiinţa morală europeană şi comunismul (2008), ale Rezoluţiei Parlamentului European nr. 0213 (2009) referitoare la conştiinţa europeană şi totalitarismul, ale Declaraţiei de la Vilnius a Adunării Parlamentare a OSCE (Rezoluţia privind reunificarea Europei divizate: promovarea drepturilor omului şi libertăţilor civice în regiunea OSCE în sec. XXI), ale Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 165-V din 14 ianuarie 2010 privind constituirea Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – În baza Raportului privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Moldova, elaborat de Comisia pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 165-V din 14 ianuarie 2010:
    1. Se condamnă regimul comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească care a comis crime împotriva umanităţii.
    2.  Se interzice utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova în scopuri politice şi de propagandă a simbolurilor regimului comunist totalitar (secera şi ciocanul şi orice suport cu aceste simboluri), precum şi promovarea ideologiilor totalitare.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 191. Chişinău, 12 iulie 2012.