DPO263/2012
ID intern unic:  344641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 263
din  24.08.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 617
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea sistemului de biblioteci, pentru contribuţie substanţială la salvgardarea patrimoniului naţional documentar şi succese în consolidarea colaborării interbibliotecare, Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 263-VII. Chişinău, 24 august 2012.