HGA723/2012
ID intern unic:  344895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 723
din  28.09.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 208     art Nr : 781
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522

    MODIFICAT
   
HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210
    HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713
    HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712
    HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711
    HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710
    HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709


     În scopul executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 723. Chişinău, 28 septembrie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 723
din 28 septembrie 2012
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
    [Pct.1 abrogat prin HG666 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.710]
    [Pct.2 abrogat prin HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713]
    [Pct.3 abrogat prin HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210]
    [Pct.4 abrogat prin HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711]
    5. La punctul 1.2.2. al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1121 din 10 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.1240), după cuvintele „Obiectul contractului de lucrări” se introduc cuvintele „şi codul CPV”.
    6. Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352  din  5 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.89-90, art.403), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) la punctul 89, cuvintele „ , după acordarea marjei de preferinţă,” se exclud;
    b) la punctul 90, cuvintele „ , după acordarea marjei de preferinţă internă,” se exclud;
    c) în secţiunea C din anexă:
    la formularul 4 punctul 15, cuvintele „(acordarea marjei preferenţiale etc.)” se exclud;
    la formularul 5 punctul 11, cuvintele „(acordarea marjei de preferinţă)” se exclud;
    punctul 1 din Note la formularul 8 se exclude;
    la formularul nr.8, tabelele al doilea şi al treilea vor avea următorul conţinut:
„Nr.
d/o
Denumirea ofertantului

Serviciile solicitate

Cod CPV
Preţul fără TVA
Preţul cu TVA

Alte criterii de evaluare expuse
în documentele de licitaţie”;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Nr.
d/o
Denumirea ofertantului
Cod
CPV
 
Denumirea serviciului
(poziţia/lotul)

Cantitatea/
volumul

Preţul fără TVA
Preţul cu TVA”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    [Pct.7 abrogat prin HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709]
    [Pct.8 abrogat prin HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712]