HGC796/2012
ID intern unic:  345192
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 796
din  25.10.2012
cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului
Publicat : 31.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 228     art Nr : 858
    În scopul eficientizării sistemului de planificare strategică, perfecţionării cadrului legislativ-normativ cu privire la documentele de politici, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  
    1. Se abrogă unele acte normative ale Guvernului, conform anexei.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, în termen de 3 luni, vor prezenta Guvernului, conform competenţei funcţionale, propuneri privind modificarea actelor legislative şi normative în scopul nominalizat mai sus.
    3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Nr. 796. Chişinău, 25 octombrie 2012.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 796
din 25 octombrie 2012

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.571 din 2 septembrie 1992 „Cu privire la aprobarea Programului de măsuri în vederea îmbunătăţirii situaţiei femeilor, ocrotirii mamei şi copilului” (Monitor, 1992, nr.9, art.267).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.95 din 24 februarie 1993 „Cu privire la unele măsuri suplimentare de protecţie socială a pensionarilor şi invalizilor” (Monitor, 1993, nr.2, art.45).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.121 din 9 martie 1993 „Cu privire la aprobarea Planului măsurilor urgente pentru combaterea criminalităţii în Republica Moldova pe anii 1993-1994”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.322 din 1 iunie 1993 „Cu privire la aprobarea Programului de stat pentru ameliorarea protecţiei muncii în economia naţională pe anul 1993 – 1995” (Monitor, 1993, nr.6, art.183).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.415 din 5 iunie 1993 „Cu privire la aprobarea Concepţiei de informatizare a societăţii şi mecanismului ei de realizare” (Monitor, 1993, nr.7, art.229).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.576 din 1 august 1994 „Cu privire la Programul de stat de utilizare a forţei de muncă pentru anul 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.5).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.710 din 23 septembrie 1994 „Cu privire la Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.10, art.100).
    8. Punctul 2 din modificările unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.721 din 23 septembrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.8).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.784 din 26 octombrie 1994 „Privind Programul de stat de susţinere a antreprenoriatului şi micului business în Republica Moldova pentru anii 1994-1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.15, art.127).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.310 din 17 mai 1995 „Cu privire la aprobarea Programului de participare a Republicii Moldova la desfăşurarea Deceniului internaţional al O.N.U. pentru diminuarea pericolului calamităţilor naturale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.281).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 4 august 1995 „Cu privire la aprobarea Programului de stat de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii în condiţii noi pentru anii 1995-1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.427).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.602 din 28 august 1995 „Cu privire la aprobarea Concepţiei politicii de Stat a Republicii Moldova în problemele tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.65-66, art.518).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.679 din 6 octombrie 1995 „Cu privire la aprobarea Programului de stat privind asigurarea drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.71-72, art.586).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.79 din 9 februarie 1996 „Cu privire la Programul de lucrări şi ediţii statistice ale Departamentului Statisticii pentru anul 1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.23-24, art.186).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.297 din 29 mai 1996 „Cu privire la Programul de stat de utilizare a forţei de muncă pentru anii 1996-1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.341).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.302 din 7 iunie 1996 „Cu privire la aprobarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul protecţiei mediului pentru anii 1996-1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.46-47, art.384).
    17. Hotărîrea Guvernului nr.553 din 8 octombrie 1996 „Pentru aprobarea Concepţiei Politicii Industriale a Republicii Moldova pe anii 1996-2000”.
    18. Hotărîrea Guvernului nr.616 din 11 noiembrie 1996 „Pentru aprobarea Concepţiei dezvoltării sistemului agroindustrial pînă în anul 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.347 din 15 aprilie 1997 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de realizare a proiectului „Rural-Tour” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.365).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.378 din 22 aprilie 1997 „Privind aprobarea Concepţiei sistemului de exploatare a fondului construit existent” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.375).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.542 din 11 iunie 1997 „Cu privire la aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art.515).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.628 din 8 iulie 1997 „Cu privire la aprobarea Planului de restructurare a sectorului electroenergetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55, art.587).
    23. Hotărîrea Guvernului nr.668 din 17 iulie 1997 „Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului asistenţei medicale din Republica Moldova în condiţiile economice noi pentru anii 1997-2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54-55, art.599).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.672 din 18 iulie 1997 „Cu privire la „Programul de stat Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica Moldova pentru anii 1997-1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.616).
    25. Hotărîrea Guvernului nr.794 din 19 august 1997 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului Cadastrului Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.71, art.712).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.912 din 8 octombrie 1997 „Cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării turismului în Republica Moldova pînă în anul 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.769).
    27. Hotărîrea Guvernului nr.1114 din 2 decembrie 1997 „Cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere a bolilor cardiovasculare în Republica Moldova pe anii 1998-2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.19).
    28. Hotărîrea Guvernului nr.1171 din 18 decembrie 1997 „Cu privire la Programul Naţional de ameliorare a asistenţei medicale perinatale pentru anii 1997-2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.9, art.66).
    29. Hotărîrea Guvernului nr.1190 din 24 decembrie 1997 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind aprofundarea relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Statul Israel” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.76).
    30. Hotărîrea Guvernului nr.39 din 15 ianuarie 1998 „Despre aprobarea Planului de acţiuni primordiale privind îmbunătăţirea situaţiei femeii şi creşterea rolului ei în societate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.110).
    31. Hotărîrea Guvernului nr.126 din 5 februarie 1998 „Cu privire la Programul de dezvoltare a ramurii viticole în anii 1998-2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.188).
    32. Hotărîrea Guvernului nr.208 din 24 februarie 1998 „Cu privire la Programul de lucrări şi ediţii statistice pentru anul 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.239).
    33. Hotărîrea Guvernului nr.231 din 27 februarie 1998 „Privind aprobarea Programului extinderii şi aprofundării cooperării cu Uniunea Europeană în perioada 1998-1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.255).
    34. Hotărîrea Guvernului nr.317 din 20 martie 1998 „Cu privire la Programul de stat de utilizare a forţei de muncă pentru anii 1998-2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.308).
    35. Hotărîrea Guvernului nr.357 din 2 aprilie 1998 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de profilaxie şi combatere a holerei şi altor boli diareice acute pînă în anul 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.375).
    36. Hotărîrea Guvernului nr.451 din 10 aprilie 1998 „Cu privire la Programul dezvoltării sectorului zootehnic pînă în anul 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.581).
    37. Hotărîrea Guvernului nr.723 din 2 iulie 1998 „Cu privire la Programul guvernamental de măsuri anticriză în domeniul social-economic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.69, art.681).
    38. Hotărîrea Guvernului nr.793 din 15 iulie 1998 „Cu privire la aprobarea Programului de stat pentru sporirea protecţiei muncii în economia naţională (1998-2001)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art.723).
    39. Hotărîrea Guvernului nr.994 din 25 septembrie 1998 „Despre Programul interstatal de cercetări ştiinţifice comune ale organizaţiilor din statele semnatare ale Acordului cu privire la interacţiunea în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural sau tehnogen” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.92-93, art.967).
    40. Hotărîrea Guvernului nr.1107 din 6 noiembrie 1998 „Cu privire la aprobarea Orientărilor strategice de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova pînă în anul 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.105-107, art.1075).
    41. Hotărîrea Guvernului nr.1235 din 22 decembrie 1998 „Cu privire la Programul naţional de sănătate orală la copii pentru anii 1998-2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.3-4, art.29).
    42. Hotărîrea Guvernului nr.1236 din 22 decembrie 1998 „Privind aprobarea Programului Naţional „Alimentaţia copiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.11).
    43. Hotărîrea Guvernului nr.1263 din 24 decembrie 1998 „Cu privire la aprobarea Concepţiei educaţiei militaro-patriotice a tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.23).
    44. Hotărîrea Guvernului nr.1269 din 25 decembrie 1998 „Cu privire la Programul naţional de combatere a cancerului pentru anii 1998-2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.26).
    45. Hotărîrea Guvernului nr.416 din 10 mai 1999 „Cu privire la aprobarea Strategiei pieţei spaţiului şi altor bunuri imobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.50-52, art.406).
    46. Hotărîrea Guvernului nr.478 din 26 mai 1999 „Cu privire la Programul de lucrări şi ediţii statistice pentru anul 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.56-58, art.507).
    47. Hotărîrea Guvernului nr.554 din 16 iunie 1999 „Cu privire la Strategia de promovare a exporturilor de mărfuri din Republica Moldova 1999-2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.65-66, art.585).
    48. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 21 iunie 1999 „Cu privire la aprobarea Planului de restructurare a sistemului termoenergetic din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.664).
    49. Punctul 31 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.583 din 21 iunie 1999 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor decizii ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.90-92, art.801).
    50. Hotărîrea Guvernului nr.689 din 23 iulie 1999 „Cu privire la Programul naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pe anii 1999-2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.777).
    51. Hotărîrea Guvernului nr.750 din 5 august 1999 „Cu privire la Programul de stat de susţinere a micului business pentru anii 1999-2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.788).
    52. Punctele 2 şi 10 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.880 din 28 septembrie 1999 „Cu privire la repunerea în vigoare a unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.940).
    53. Hotărîrea Guvernului nr.881 din 28 septembrie 1999 „Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni pentru realizarea Concepţiei educaţiei militaro-patriotice a tineretului pe perioada 1999-2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.948).
    54. Hotărîrea Guvernului nr.984 din 26 octombrie 1999 „Pentru aprobarea Programului de stat de dezvoltare a învăţămîntului pe anii 1999-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.120-122, art.1050).
    55. Hotărîrea Guvernului nr.1017 din 4 noiembrie 1999 „Cu privire la Programul de stat privind combaterea criminalităţii, corupţiei şi protecţionismului pentru anii 1999-2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.123, art.1071).
    56. Hotărîrea Guvernului nr.1064 din 11 noiembrie 1999 „Privind aprobarea Programului Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.135-139, art.1139).
    57. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.113 din 7 februarie 2000 „Cu privire la asigurarea condiţiilor de vînzare-cumpărare acţiunilor statului în întreprinderile din sectorul electroenergetic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.17-18, art.194).
    58. Punctul 48 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.214 din 6 martie 2000 „Privind componenţa unor comitete, comisii, consilii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art.315).
    59. Hotărîrea Guvernului nr.367 din 13 aprilie 2000 „Privind aprobarea Programului naţional de acţiuni pentru combaterea deşertificării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art.470).
    60. Hotărîrea Guvernului nr.572 din 16 iunie 2000 „Cu privire la aprobarea Programului de lucrări şi ediţii statistice şi sociologice pentru anul 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70-72, art.655).
    61. Hotărîrea Guvernului nr.606 din 28 iunie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.78-80, art.698).
    62. Hotărîrea Guvernului nr.167 din 26 februarie 2001 „Cu privire la Programul Naţional de îmbunătăţire a studierii limbii de stat a Republicii Moldova de către adulţi (2001-2005)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.27-28, art.204).
    63. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 13 martie 2001 „Pentru aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice pe anul 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.235).
    64. Hotărîrea Guvernului nr.208 din 20 martie 2001 „Cu privire la realizarea Programului de stat de susţinere a micului business pentru anii 1999-2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.35-38, art.243).
    65. Hotărîrea Guvernului nr.213 din 20 martie 2001 „Cu privire la aprobarea Programului de lucrări şi ediţii statistice şi sociologice pe anul 2001” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.71, art.712).
    66. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.227 din 22 martie 2001 “Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.35-38, art.262).
    67. Hotărîrea Guvernului nr.487 din 19 iunie 2001 „Privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru sănătate în relaţie cu mediul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.75-77, art.574).
    68. Hotărîrea Guvernului nr.548 din 28 iunie 2001 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anii 2001-2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.75-77, art.587).
    69. Hotărîrea Guvernului nr.975 din 13 septembrie 2001 „Privind aprobarea Politicii naţionale în domeniul telecomunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1022).
    70. Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 4 octombrie 2001 „Cu privire la aprobarea Programului de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1096).
    71. Hotărîrea Guvernului nr.1048 din 4 octombrie 2001 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1097).
    72. Hotărîrea Guvernului nr.1050 din 4 octombrie 2001 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de dezvoltare a Serviciului de sînge pe anii 2002-2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.124-125, art.1120).
    73. Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 7 decembrie 2001 „Cu privire la dotarea localităţilor şi teritoriilor cu documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.152-154, art.1408).
    74. Hotărîrea Guvernului nr.1415 din 19 decembrie 2001 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova pe termen mediu (pînă în 2005)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.5-8, art.35).
    75. Hotărîrea Guvernului nr.1491 din 28 decembrie 2001 „Cu privire la Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.5-8, art.54).
    76. Hotărîrea Guvernului nr.1492 din 28 decembrie 2001 „Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republici Moldova pînă în anul 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.62).
    77. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 9 ianuarie 2002 „Privind aprobarea Strategiei poştale a Republicii Moldova pînă în anul 2004 şi includerea sectorului poştal în lista priorităţilor economiei naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.73).
    78. Hotărîrea Guvernului nr.51 din 23 ianuarie 2002 „Despre aprobarea Concepţiei naţionale privind protecţia copilului şi a familiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.121).
    79. Hotărîrea Guvernului nr.80 din 29 ianuarie 2002 „Cu privire la aprobarea Strategiei de promovare a exportului pe anii 2002-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.21-22, art.156).
    80. Hotărîrea Guvernului nr.304 din 13 martie 2002 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.380).
    81. Hotărîrea Guvernului nr.421 din 5 aprilie 2002 „Cu privire la renovarea şi reabilitarea termică a blocurilor de locuit construite” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.508).
    82. Hotărîrea Guvernului nr.524 din 24 aprilie 2002 „Cu privire la aprobarea Strategiei preliminare de reducere a sărăciei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.65, art.670).
    83. Hotărîrea Guvernului nr.540 din 3 mai 2002 „Cu privire la Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat “MoldDiab” pentru anii 2002-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.63-64, art.628).
    84. Hotărîrea Guvernului nr.558 din 7 mai 2002 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice pe anul 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.63-64, art.645).
    85. Hotărîrea Guvernului nr.619 din 16 mai 2002 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni destinate consolidării capacităţii de monitorizare şi evaluare a sărăciei pentru perioada 1 iunie 2002 - 31 mai 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.65, art.676).
    86. Hotărîrea Guvernului 746 din 12 iunie 2002 „Cu privire la Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.844).
    87. Hotărîrea Guvernului nr.1247 din 24 septembrie 2002 „Cu privire la unele măsuri privind revitalizarea complexului avicol pentru anii 2002-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.135-136, art.1385).
    88. Hotărîrea Guvernului nr.1385 din 30 octombrie 2002 „Cu privire la aprobarea Concepţiei politicii de cadre juridice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.149-150, art.1523).
    89. Hotărîrea Guvernului nr.1462 din 12 noiembrie 2002 „Privind aprobarea Planului de măsuri pentru urgentarea implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1598).
    90. Hotărîrea Guvernului nr.1489 din 19 noiembrie 2002 „Cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru utilizarea în economia naţională a unor resurse naturale autohtone (bentonite, diatomite, tripoluri)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.159-160, art.1628).
    91. Hotărîrea Guvernului nr.1537 din 27 noiembrie 2002 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de dezvoltare a lucrărilor publice remunerate pentru anul 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.1674).
    92. Hotărîrea Guvernului nr.1663 din 23 decembrie 2002 „Cu privire la aprobarea Planului de activităţi privind realizarea Concepţiei reformei militare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1820).
    93. Hotărîrea Guvernului nr.1693 din 27 decembrie 2002 „Cu privire la Programul de stat de combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 2003-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1843).
    94. Punctele 2 şi 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1725 din 30 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art.1879).
    95. Hotărîrea Guvernului nr.1730 din 31 decembrie 2002 „Despre aprobarea Programului-pilot „Copiii cu dizabilităţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.190-197, art.1883).
    96. Hotărîrea Guvernului nr.153 din 13 februarie 2003 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice pe anul 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.164).
    97. Hotărîrea Guvernului nr.218 din 28 februarie 2003 „Cu privire la aprobarea Planului naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2003-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.35-37, art.230).
    98. Hotărîrea Guvernului nr.224 din 1 martie 2003 „Cu privire la Programul naţional pentru ocuparea forţei de muncă pe anii 2003-2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.35-37, art.236).
    99. Hotărîrea Guvernului nr.406 din 3 aprilie 2003 „Despre aprobarea Planului de măsuri privind revizuirea şi modificarea legislaţiei în vigoare pentru armonizarea ei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.67-69, art.428).
    100. Hotărîrea Guvernului nr.422 din 8 aprilie 2003 „Privind aprobarea Programului Naţional Social „Alocaţii şi credite pentru locuinţă” pe anii 2003-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.448).
    101. Hotărîrea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003 „Pentru aprobarea Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.81, art.522).
    102. Hotărîrea Guvernului nr.550 din 15 mai 2003 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.87-90, art.585).
    103. Hotărîrea Guvernului nr.636 din 26 mai 2003 „Despre aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.99-103, art.675).
    104. Hotărîrea Guvernului nr.727 din 16 iunie 2003 „Despre aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia copilului şi familiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.774).
    105. Hotărîrea Guvernului nr.739 din 17 iunie 2003 „Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.777).     106. Hotărîrea Guvernului nr.830 din 11 iulie 2003 „Despre aprobarea Concepţiei de dezvoltare şi Schemei de amplasare a centralelor electrice în Republica Moldova pînă în anul 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.905).
    107. Punctul 7 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.875 din 14 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art.920).
    108. Punctul 10 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.940 din 4 august 2003 (Monitorul Oficial din Republica Moldova, 2003, nr.177-181, art.991).
    109. Hotărîrea Guvernului nr.967 din 6 august 2003 „Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1247 din 24 septembrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1009).
    110. Hotărîrea Guvernului nr.990 din 12 august 2003 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.830 din 11 iulie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.1034).
    111. Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 2 septembrie 2003 “Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.196-199, art.1118).
    112. Hotărîrea Guvernului nr.1078 din 5 septembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.1133).
    113. Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 18 septembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală pînă în anul 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-210, art.1200).
    114. Hotărîrea Guvernului nr.1169 din 29 septembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului Naţional de Etaloane pe anii 2003-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1220).
    115. Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 18 noiembrie 2003 „Despre aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2004-2008 privind restaurarea monumentului de arhitectură peisajeră „Parcul din s.Mîndîc” (complexul muzeal „Vila cu parc Mîndîc”)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.235-238, art.1436).
    116. Hotărîrea Guvernului nr.1438 din 5 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.794 din 19 august 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.1511).
    117. Hotărîrea Guvernului nr.1538 din 22 decembrie 2003 „Despre aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.184 privind securitatea şi igiena muncii în agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.1-5, art.12).
    118. Hotărîrea Guvernului nr.1541 din 22 decembrie 2003 „Privind aprobarea Strategiei pentru tineret” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-12, art.37).
    119. Hotărîrea Guvernului nr.1615 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Codului muncii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.92).
    120. Hotărîrea Guvernului nr.1630 din 31 decembrie 2003 „Despre Conceptul redresării pieţei valorilor mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.152).
    121. Hotărîrea Guvernului nr.1641 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea economiei tenebre pe piaţa produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.114).
    122. Hotărîrea Guvernului nr.59 din 27 ianuarie 2004 „Despre aprobarea Planului de acţiuni privind plasarea în cîmpul muncii şi crearea unor noi locuri de muncă pentru invalizi în anii 2004-2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.186).
    123. Hotărîrea Guvernului nr.61 din 27 ianuarie 2004 „Cu privire la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare la Început de Mileniu în Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.188).
    124. Hotărîrea Guvernului nr.141 din 17 februarie 2004 „Despre reforma reglementării de stat a activităţii antreprenoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.274).
    125. Hotărîrea Guvernului nr.202 din 4 martie 2004 „Despre aprobarea Planului complex de acţiuni privind dezvoltarea ramurii şi industriei farmaceutice pentru anii 2004 – 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.331).
    126. Hotărîrea Guvernului nr.314 din 29 martie 2004 „Despre aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2004 privind protecţia socială a absolvenţilor şcolilor-internat, a copiilor orfani, copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească şi a celor aflaţi sub tutelă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.450).
    127. Hotărîrea Guvernului nr.420 din 26 aprilie 2004 „Despre aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2004 pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.551).
    128. Hotărîrea Guvernului nr.422 din 26 aprilie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire şi diminuare a şomajului în rîndurile tinerilor pentru anii 2004-2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.566).
    129. Hotărîrea Guvernului nr.527 din 21 mai 2004 „Despre aprobarea Planului naţional de acţiuni „Educaţie pentru toţi” pentru anii 2004-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.665).
    130. Hotărîrea Guvernului nr.841 din 26 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor (Partea a II-a. Sporirea fertilităţii solurilor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1066).
    131. Punctul 21 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.895 din 3 august 2004 „Pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1069).
    132. Hotărîrea Guvernului nr.898 din 3 august 2004 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni întru eficientizarea interacţiunii şi colaborării organelor de drept şi de control în combaterea criminalităţii şi corupţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.1071).
    133. Hotărîrea Guvernului nr.1012 din 13 septembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Concepţiei şi obiectivelor dezvoltării şi consolidării pieţei asigurărilor în Moldova pe termen mediu (2004-2007)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.175-177, art.1201).
    134. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 27 septembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.178-180, art.1243).
    135. Hotărîrea Guvernului nr.1106 din 8 octombrie 2004 „Privind aprobarea Programului naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1293).
    136. Hotărîrea Guvernului nr.1234 din 10 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Programului de telefonizare a ţării pentru anii 2005-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.1432).
    137. Hotărîrea Guvernului nr.1322 din 30 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a cinematografiei Republicii Moldova în perioada anilor 2004-2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.1).
    138. Punctele 1-6 şi 8 din Hotărîrea Guvernului nr.1424 din 22 decembrie 2004 „Cu privire la realizarea Programului prezidenţial „SALT” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.1626).
    139. Hotărîrea Guvernului nr.135 din 8 februarie 2005 „Cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.252).
    140. Hotărîrea Guvernului nr.178 din 15 februarie 2005 „Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind realizarea Proiectului de facilitare a comerţului şi transportului în cadrul GUUAM” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.229).
    141. Hotărîrea Guvernului nr.212 din 18 februarie 2005 „Cu privire la aprobarea Programului de facilitare a activităţii de investiţii “ProInvest” pentru anii 2005-2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.36-38, art.264).
    142. Hotărîrea Guvernului nr.242 din 1 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Programul Naţional „Satul Moldovenesc 2005-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială).
    143. Hotarîrea Guvernului nr.292 din 18 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.357).
    144. Hotărîrea Guvernului nr.303 din 21 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în vederea conservării şi utilizării eficiente a rezervaţiilor peisagistice Saharna şi Ţipova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.51-54, art.359).
    145. Hotărîrea Guvernului nr.347 din 23 martie 2005 „Cu privire la Programul „Copii dotaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.395).
    146. Hotărîrea Guvernului nr.540 din 6 iunie 2005 „Pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni privind combaterea furturilor, răpirilor, traficului şi înregistrării ilicite a mijloacelor de transport pe anii 2005-2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.86-88, art.630).
    147. Hotărîrea Guvernului nr.694 din 13 iulie 2005 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare şi construcţie a frontierei de stat pe sectorul moldo-ucrainean pe anii 2006-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.760).
    148. Hotărîrea Guvernului nr.711 din 15 iulie 2005 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind analiza funcţională, elaborarea şi implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.784).
    149. Hotărîrea Guvernului nr.863 din 16 august 2005 „Cu privire la aprobarea Programului de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova 2005-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.936).
    150. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.926 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art.1013).
    151. Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă socială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.1221).
    152. Hotărîrea Guvernului nr.1288 din 9 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.1414).
    153. Hotărîrea Guvernului nr.1391 din 27 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.746 din 12 iunie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.27).
    154. Hotărîrea Guvernului nr.8 din 3 ianuarie 2006 „Cu privire la unele măsuri de sporire a producţiei de culturi nucifere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.38).
    155. Hotărîrea Guvernului nr.234 din 3 martie 2006 „Pentru aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pentru anul 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.281).
    156. Hotărîrea Guvernului nr.521 din 15 mai 2006 „Cu privire la Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.600).
    157. Hotărîrea Guvernului nr.554 din 22 mai 2006 „Privind aprobarea Programului de consolidare a terenurilor agricole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.83-86, art.606).
    158. Hotărîrea Guvernului nr.774 din 6 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului individual de acţiuni al parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.985).
    159. Hotărîrea Guvernului nr.809 din 10 iulie 2006 „Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească) pe anii 2006-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art.963).
    160. Hotărîrea Guvernului nr.889 din 3 august 2006 „Cu privire la implementarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.936).
    161. Hotărîrea Guvernului nr.891 din 3 august 2006 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru utilizarea, în procesul de reintegrare a ţării, a concluziilor expuse în Raportul “Dezgheţarea unui conflict îngheţat: aspecte ale crizei separatiste din Moldova”, elaborat de către Asociaţia Avocaţilor din or.New York” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131-133, art.969)
    162. Hotărîrea Guvernului nr.984 din 25 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1077).
    163. Hotărîrea Guvernului nr.1229 din 24 octombrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pe anul 2006, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.234 din 3 martie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.170-173, art.1320).
    164. Hotărîrea Guvernului nr.1306 din 13 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru facilitarea regimului de vize cu Uniunea Europeană” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art.1403).
    165. Hotărîrea Guvernului nr.1332 din 22 noiembrie 2006 „Cu privire la măsurile de realizare a obiectivelor privind crearea către 2009 a 300 mii de locuri noi de muncă şi majorarea salariului mediu lunar pînă la 300 dolari SUA” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.184-185, art.1429).
    166. Hotărîrea Guvernului nr.1453 din 21 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.203-206, art.1573).
    167. Hotărîrea Guvernului nr.1493 din 28 decembrie 2006 “Cu privire la aprobarea modificării ce se operează în punctul 14 din anexa la Strategia Guvernului şi Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la dezvoltarea sectorului financiar al Republicii Moldova în perioada 2005-2010, aprobată prin Hotărîrea Guvernului şi a Băncii Naţionale a Moldovei nr.135 din 8 februarie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.1599).
    168. Hotărîrea Guvernului nr.1506 din 29 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru perioada 2006-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.6-9, art.29).
    169. Hotărîrea Guvernului nr.31 din 11 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de instruire a funcţionarilor publici şi aleşilor locali pentru anii 2007-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.60).
    170. Hotărîrea Guvernului nr.32 din 11 ianuarie 2007 „Pentru aprobarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului” perioada (2008-2009)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.129).
    171. Hotărîrea Guvernului nr.54 din 18 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale pentru anul 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.68).
    172. Punctele 2, 6, 7, 8 şi 12 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.56 din 22 ianuarie 2007 „Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.75).
    173. Hotărîrea Guvernului nr.104 din 1 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.131).
    174. Hotărîrea Guvernului nr.111 din 1 februarie 2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de susţinere a dezvoltării comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2007-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.18-20, art.124).
    175. Hotărîrea Guvernului nr.241 din 2 martie 2007 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind crearea reţelei de abatoare 2007-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.262).
    176. Hotărîrea Guvernului nr.268 din 12 martie 2007 „Cu privire la Planul de acţiuni privind implementarea Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor agricole şi agroalimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.279).
    177. Hotărîrea Guvernului nr.314 din 17 martie 2007 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni cu privire la combaterea narcomaniei şi narcobusinessului în anii 2007-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.339).
    178. Hotărîrea Guvernului nr.322 din 20 martie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pe anul 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.342).
    179. Hotărîrea Guvernului nr.416 din 17 aprilie 2007 „Cu privire la realizarea Programului de consolidare a terenurilor agricole” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.57-59, art.445).
    180. Hotărîrea Guvernului nr.486 din 2 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei salubrizării localităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.67-69, art.524).
    181. Hotărîrea Guvernului nr.459 din 25 aprilie 2007 „Pentru aprobarea Programului naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu disabilităţi pentru anii 2007-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.64-65, art.495).
    182. Hotărîrea Guvernului nr.590 din 28 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) în conformitate cu standardele Cadru privind Securitatea şi Facilitarea Comerţului mondial (iunie 2005)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.622).
    183. Hotărîrea Guvernului nr.606 din 1 iunie 2007 „Cu privire la unele acţiuni de implementare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - “Moldova electronică” în anul 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.640).
    184. Hotărîrea Guvernului nr.632 din 5 iunie 2007 „Privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art.668).
    185. Hotărîrea Guvernului nr.637 din 7 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sangvine 2007-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art.801).
    186. Hotărîrea Guvernului nr.653 din 11 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.322 din 20 martie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.690).
    187. Hotărîrea Guvernului nr.741 din 29 iunie 2007 „Cu privire la situaţia demografică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.774).
    188. Hotărîrea Guvernului nr.776 din 3 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional judiciar pentru anii 2007-2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art.816).
    189. Hotărîrea Guvernului nr.959 din 22 august 2007 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei privind sporirea independenţei, transparenţei şi eficienţei justiţiei în Republica Moldova pe anii 2006-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.998).
    190. Hotărîrea Guvernului nr.1013 din 12 septembrie 2007 „Pentru aprobarea Planului de măsuri privind asigurarea respectării dreptului la petiţionare, informaţie şi acces la justiţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.149-152, art.1063).
    191. Hotărîrea Guvernului nr.1040 din 19 septembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de impulsionare a ritmurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.149-152, art.1074).
    192. Hotărîrea Guvernului nr.1080 din 2 octombrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului de susţinere a activităţii instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar pe anii 2007-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.165-167, art.1151).
    193. Hotărîrea Guvernului nr.1339 din 30 noiembrie 2007 “Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.606 din 1 iunie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.1397).
    194. Hotărîrea Guvernului nr.1360 din 7 decembrie 2007 Programul de eficientizare a sistemului de asistenţă socială pe anii 2008-2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.194-197, art.1412).
    195. Hotărîrea Guvernului nr.1393 din 12 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare pentru anii 2007-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1449).
    196. Hotărîrea Guvernului nr.1394 din 12 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1450).
    197. Hotărîrea Guvernului nr.1524 din 29 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.11-12, art.66).
    198. Hotărîrea Guvernului nr.59 din 25 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.21-24, art.125).
    199. Hotărîrea Guvernului nr.60 din 25 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.63-65, art.403).
    200. Hotărîrea Guvernului nr.167 din 15 februarie 2008 „Privind aprobarea Planului de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.224).
    201. Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.257).
    202. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 12 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56, art.360).
    203. Hotărîrea Guvernului nr.333 din 20 martie 2008 „Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62 art.399).
    204. Punctele 68, 77 şi 81 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    205. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.472 din 26 martie 2008 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Regulamentului Comitetului naţional şi Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.453).
    206. Hotărîrea Guvernului nr.476 din 27 martie 2008 „Cu privire la unele acţiuni de realizare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.456).
    207. Hotărîrea Guvernului nr.589 din 8 mai 2008 „Cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pentru anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89, art.581).
    208. Hotărîrea Guvernului nr.768 din 27 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.775).
    209. Hotărîrea Guvernului nr.769 din 27 iunie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului arhivistic în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.776).
    210. Hotărîrea Guvernului nr.784 din 1 iulie 2008 „Cu privire la implementarea în anul 2007 a Strategiei de susţinere a dezvoltării comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2007-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.120-121, art.800).
    211. Hotărîrea Guvernului nr.827 din 4 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a infrastructurii frontierei de stat pentru anii 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.833).
    212. Hotărîrea Guvernului nr.1076 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la modificarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor pentru anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.178, art.1083).
    213. Hotărîrea Guvernului nr.1344 din 1 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copilului pentru perioada 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.218-220, art.1362).
    214. Hotărîrea Guvernului nr.1386 din 5 decembrie 2008 „Cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.476 din 27 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1402).
    215. Punctul 2 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1416 din 11 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art. 1430).
    216. Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.108 din 9 februarie 2009 „Cu privire la modificarea şi completarea şi abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.143).
    217. Hotărîrea Guvernului nr.114 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.34-36, art.147).
    218. Hotărîrea Guvernului nr.123 din 10 februarie 2009 „Cu privire la Programul de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.170).
    219. Hotărîrea Guvernului nr.125 din 10 februarie 2009 „Privind aprobarea Planului de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.172).
    220. Punctul 2 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.159 din 26 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.49-50, art.206).
    221. Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.874).
    222. Punctul 4 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875).
    223. Hotărîrea Guvernului nr.914 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.2-4, art.7).
    224. Punctele 14 şi 20 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.130 din 22 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.30-31, art.177).
    225. Punctul 2 din anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.33, art.204).
    226. Punctul 2 subpunctul 3) din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.223 din 1 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.51, art.288).
    227. Punctul 5 din anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.460).
    228. Hotărîrea Guvernului nr.835 din 13 septembrie 2010 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.472 din 26 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181, art.926).
    229. Hotărîrea Guvernului nr.1044 din 8 noiembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.223-225, art.1160).
    230. Hotărîrea Guvernului nr.81 din 15 februarie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.28-30, art.105).
    231. Dispoziţia Guvernului nr.89 din 28 septembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174, art.1213).
    232. Dispoziţia Guvernului nr.90-d din 28 septembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.178-179, art.1276).
    233. Dispoziţia Guvernului nr.64-d din 23 iunie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.115-116, art.773).