LPC213/2012
ID intern unic:  345284
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 213
din  12.10.2012
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 748
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.  I. – La articolul 95 alineatul (2) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, textul „după săvîrşirea infracţiunii” se înlocuieşte cu textul  „pînă la pronunţarea sentinţei”.
    Art.  II. – La articolul 238 alineatul (1) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, textul „3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă” se înlocuieşte cu textul  „4 zile din durata pedepsei cu 3 zile de muncă”, iar textul „3 zile din durata pedepsei cu o zi de muncă” se înlocuieşte cu textul  „3 zile din durata pedepsei cu 2 zile de muncă”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 213. Chişinău, 12 octombrie 2012.