HANREC482/2012
ID intern unic:  345330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 482
din  06.09.2012
privind aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare
şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată
consumatorilor
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 1330
 Înregistrat:
ministrul justiţiei al
Republicii Moldova
nr. 897 din 26.10.2012
_______  Oleg EFRIM


    În temeiul art. 131 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-17, art. 49) şi Hotărîrii Guvernului nr. 397 din 11 iunie 2012 cu privire la Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 439), avînd drept scop stabilirea unei metode unice de calculare şi aplicare a tarifelor la energia termică livrată consumatorilor de către operatorii care prestează servicii publice de alimentare cu energie termică, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor (se anexează).
    2.  Metodologia aprobată intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, este valabilă pentru o perioadă de cinci ani şi este obligatorie pentru operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică.
    3.  Departamentul tarife şi analize economice şi Departamentul reglementări, investiţii şi calitate vor monitoriza aplicarea de către operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică a prevederilor Metodologiei aprobate.
    4. Se abrogă Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 147 din 25 august 2004 (Monitorul Oficial, 2004, nr. 171-174, art. 335).

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
    REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
    DIRECTORUL GENERAL                                  Victor PARLICOV

    Directori                                                                 Leonid Belinschi
                                                                                    Mariana Botezatu
                                                                                    Marin Profir
                                                                                    Nicolae Raileanu

    Nr. 482. Chişinău, 6 septembrie 2012.

   
metodologia