HGM868/2012
ID intern unic:  345548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 868
din  19.11.2012
privind modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 938
    MODIFICAT
   
HG257 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.363; în vigoare 01.01.18
    HG1447 din 30.12.16, MO19-23/20.01.17 art.33
    HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834
    HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG641 din 30.07.14, MO249-255/22.08.14 art.703
    HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113
    HG1041 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1147
   
HG605 din 16.08.13, MO182-185/23.08.13 art.703
    HG124 din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.170    În temeiul Art. XXXV alin. (10) din Legea nr. 120 din 25 mai 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103, art. 353), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                               Oleg Efrim
    Ministrul afacerilor interne                                               Dorin Recean

    Nr. 868. Chişinău, 19 noiembrie 2012.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 868
din 19 noiembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834]
    2. La punctul 21 al Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi resturi, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.769 din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.12), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    3. La punctul 16 al Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    4. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „VÎLCU Viorel – şef direcţie, Centrul pentru Combaterea Crimelor  Economice şi Corupţiei” se exclude.
    5. Regulamentul  cu privire la Sistemul automatizat de evidenţă a produselor petroliere,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.958 din 19 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 110-112, art 1090) se modifică după cum urmează:
    la punctul 9 litera e), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la punctul 20, sintagma „şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 4, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la punctul 55 din Regulament, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    7. La compartimentul 5 punctul 3) din Concepţia politicii de cadre juridice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1385 din 30 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 149-150, art. 1523), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    8. La punctul 28 alineatul cinci din Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.415 din 8 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art. 442), cu modificările ulterioare,  sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrului Naţional Anticorupţie”.
    9. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 2 iunie 2003 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru ajutoarele umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 688), cu modificările ulterioare, poziţia „ MIHAILA Viorel – director al Direcţiei generale combaterea crimelor economice, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    [Pct.10 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    [Pct.11 abrogat prin HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113]
    12. La punctul 6 alineatul doi din Regulamentul cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 1310 din 31 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1366), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie prin sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie.
    [Pct.13 abrogat prin HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828]
    14. În nomenclatorul unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 104, art. 840), poziţia 13 va avea următorul cuprins: 
13.

Centrul Naţional Anticorupţie

Colaboratorii care deţin grade speciale”.

    15. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 ”Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Centrul Naţional Anticorupţie”.
    16. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 2004 „Despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 163-167, art. 1141), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    17. În planul de acţiuni privind redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. nr.617  din 28 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 89-91, art. 670), cu modificările ulterioare, rubrica 4 va avea următorul cuprins:
    la poziţia 8, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”;
    la poziţia 9,  sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, iar sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se exclude;
    la poziţia 10, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la poziţia 11, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” (la control personal al directorului general al Centrului) se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”.
    18. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 3 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151-153, art. 1231), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul doi, în final se completează cu textul „ , infracţiunile cu caracter economic, agenţii economici care au comis contravenţii şi infracţiuni”;
    alineatul nouă va avea următorul cuprins:
    „Centrul Naţional Anticorupţie – privind infracţiunile  de spălare a banilor, factorii de decizie condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie sau în privinţa cărora s-a intentat proces penal în legătură cu asemenea fapte;”.
    19. La punctul 4 alineatul doi din Hotărîrea Guvernului nr.  85 din 25 ianuarie 2006 cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 20, art. 111), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu  sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”;
    20. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 27 ianuarie 2006 cu privire la crearea Centrului Virtual Naţional SECI/GUAM pentru combaterea terorismului, criminalităţii organizate, traficului ilicit de droguri şi altor tipuri de infracţiuni grave (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art. 130), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrului Naţional Anticorupţie”.
    21. La poziţiile 9 şi 10 rubrica 4 din Planul de acţiuni pentru perfecţionarea cadrului normativ de reglementare a activităţilor supuse licenţierii şi optimizarea procesului de licenţiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 194 din 21 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 239), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    [Pct.22 abrogat prin HG1447 din 30.12.16, MO19-23/20.01.17 art.33]
    23. La punctul 12 litera j) din Concepţia sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1441 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1543), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    24. La punctul 23 rubrica 4 din Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul transportului auto, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 7 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 67-68, art. 538), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    25. La punctele 4 şi 10 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78-81, art. 628), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical respectiv.
    26. La punctele 2, 6 şi 11 lit. e) din Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul infrastructurii organelor de drept”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 23 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 875), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    27. La punctul 15 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat “Registrul procedurilor de executare”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1520 din  29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 62), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    28. Anexele nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art. 434), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
„101

Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est SPAI

Centrul Naţional Anticorupţie
18
Grupul EGMONT
Centrul Naţional Anticorupţie”.

    29. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008 „Cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 72-73, art. 476), poziţia “Colin Victor – director  al Direcţiei generale analitică, prognoză şi prevenire, Centrul pen­tru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    30. La punctul 2 din Regulamentul Consiliului de coordonare a activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii şi corupţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1341 din 28 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art. 1355), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    31. La punctul 36 al Regulamentului privind modul de eliberare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1430 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1445), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
   
[Pct.31 abrogat prin HG257 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.363; în vigoare 01.01.18]
    32. La punctul 8 din Regulamentul cu privire la importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.100 din 9 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 37-40, art. 164), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrului Naţional Anticorupţie”.
    33. La anexa nr. 8 poziţia 40 rubrica 3 din Programul de dezvoltare a industriei uşoare pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 223 din 19 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 62-64, art. 274), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”
    [Pct.34 abrogat prin HG605 din 16.08.13, MO182-185/23.08.13 art.703]
    35. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.852), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrului Naţional Anticorupţie”.
    36. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.187-188, art.906),  poziţia “CHETRARU Viorel – director al Centrului pentru Combaterea Crimelor  Economice şi Corupţiei” se exclude.
    37. Anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din  22 februarie 2010 „Cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 30-31, art. 175) se modifică după cum urmează:
    la punctul 5 şi punctul 8 din anexa nr. 1, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”, la cazul grammatical respectiv;
    la anexa nr. 3, poziţia „CHETRARU Viorel – director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    38. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52-53, art. 308),  la poziţiile 39 şi 260 rubrica 5, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    [Pct.39 abrogat prin HG1041 din 20.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1147]
    40. Coloana 3 din Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.83-84, art.483), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la poziţiile 30 şi 31, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la poziţiile 40, 41, 46, 55 şi 58, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    [Pct.41 abrogat prin HG641 din 30.07.14, MO249-255/22.08.14 art.703]
    42. Hotărîrea  Guvernului nr. 790 din 3 septembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2010-2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 163-165, art. 880), se modifică după cum urmează:
    în tot cuprinsul Hotărîrii şi Strategiei, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.43 abrogat prin HG124 din 15.02.13, MO36-40/22.02.13 art.170]
    44. La punctul 21 din Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1109 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1233), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    45. La punctul 96 din Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1256), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    46. Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 22 decembrie 2010 „Cu privire la crearea Comitetului naţional de supraveghere a reformei Ministerului Afacerilor Interne şi a Grupului de lucru interinstituţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1302),  cu  modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 2, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrului Naţional Anticorupţie”;
    în anexă,  sintagma „Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Directorul Centrului Naţional Anticorupţie”.
    47. La punctul 17 litera q) din Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1212 din 27 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 16-17, art. 7) sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    48. În tot textul Programului naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 4 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 37-38, art. 152), sintagma  “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    49. La poziţia 3 subpunctele 3), 6) şi 7) şi poziţia 5 subpunctul 5) rubrica 5 din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 342 din 16 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.83-85, art. 397), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    50. La capitolul V obiectivul 1 litera a) din Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii  2011-2016, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 30 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art.546), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    51. Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 544) se modifică după cum urmează:
    la acţiunea 5.1. coloana 5, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la acţiunea 5.2. poziţia 7) coloana 5, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    52. În tot cuprinsul Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.944 din 13 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.1031), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    53. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la capitolul I, secţiunea a II-a se completează cu o nouă poziţie, 9, cu următorul cuprins:
    „9. Centrul Naţional Anticorupţie”;
    la capitolul II secţiunea I compartimentul b), poziţia 8 se exclude.
    54. Anexa nr. 1 la Programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 100 din 16 febriarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 142) se modifică după cum urmează:
    la poziţiile 27, 32 şi 38 coloana 4, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la poziţia 37 coloana 4, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    55. În tot textul Măsurilor adiţionale la Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 24 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 158), sintagma  “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    56. La punctul 8 subpunctul 2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 24  mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 368), sintagma “Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma “Centrul Naţional Anticorupţie”.
    57. În anexa nr. 1 la Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 419), la poziţia 47 coloana 4, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. ­868
din 19 noiembrie 2012

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 15 din 15 ianuarie 2003 „Privind asigurarea regimului de tranzit pentru transportul de mărfuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 3-5, art. 18).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 253  din 10 martie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea reviziilor economico-financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 46-47, art. 267).
    3. Punctul 3 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1040 din 26 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art. 1087).
    4. Punctul 20 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1110 din 11 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art. 1177).
    5. Punctul 4 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 230 din 24 februarie 2005 „Pentru modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 276).
    6.  Hotărîrea Guvernului nr. 615 din 28 iunie 2005 „Privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 679).
    7. Hotărîrea Guvernului 1461 din 19 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art. 1479).
    8. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art. 418).