HGM925/2012
ID intern unic:  346018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  12.12.2012
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1013
    MODIFICAT
    HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828
    HG164 din 19.02.16, MO44-48/26.02.16 art.193
    HG902 din 31.12.15, MO2-12/15.01.15 art.7
    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963    În temeiul articolului 44 litera b) din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.243) şi articolului 60 alineatul (10) din Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art.245), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                   Dorin Recean

    Nr.  925. Chişinău, 12 decembrie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.925
din 12 decembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Pe parcursul întregului text al Hotărîrii Guvernului nr.423 din 23 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea cu producţie alimentară a consumatorilor speciali” şi al anexelor la aceasta (Monitor, 1992, nr.6), cu modificările şi completările ulterioare:
    1) cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri”, la orice formă gramaticală, se exclud;
    2) cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994 „Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar” (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.2, art.50), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi pe parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 1, după cuvintele „organelor afacerilor interne”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    3) punctul 2:
    la primul alineat, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera a), după cuvintele „sistemului penitenciar” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera b):
    după cuvintele „(cu excepţia inferiorilor) din organele afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră,”;
    după cuvintele „sau în serviciul organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , sau în serviciul Poliţiei de Frontieră,”;
    după cuvintele „corpul de comandă al organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , persoanelor din corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera c):
    după cuvintele „şi sistemului penitenciar,” se introduc cuvintele „corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră,”, iar în paranteză se completează cu cuvintele „sau Poliţia de Frontieră”;
    la alineatul trei, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la ultimul alineat, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    4) punctul 4:
    la litera a), după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera b), după cuvintele „sistemului penitenciar” se introduc cuvintele „ , persoanelor din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera c), după cuvintele „sistemului penitenciar” se introduc cuvintele „ , persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    5) la punctul 5, după cuvintele „organele afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , Poliţiei de Frontieră”;
    6) Punctul 6 se expune în următoarea redacţie:
    „6. Se stabileşte că asigurarea cu pensii a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi a sistemului penitenciar, precum şi a familiilor acestora, în funcţie de ultimul loc de serviciu se efectuează de către:
    Ministerul Apărării  - pentru militarii care şi-au satisfăcut serviciul prin contract în Armata Naţională şi pentru familiile lor;
    Ministerul Afacerilor Interne - pentru militarii din trupele de carabinieri, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi a sistemului penitenciar, persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră şi pentru familiile lor;
    Ministerul Justiţiei în persoana Departamentului  instituţiilor penitenciare - pentru persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă al sistemului penitenciar şi pentru familiile lor;
    Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova - pentru colaboratorii care au îndeplinit prin contract serviciul în Serviciul de Informaţii şi Securitate şi familiile lor;
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat - pentru colaboratorii care au îndeplinit serviciul prin contract în Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat şi familiile lor;
    Centrul Naţional Anticorupţie – pentru colaboratorii care au îndeplinit serviciul în Centrul Naţional Anticorupţie şi familiile lor.
    În cazul în care o subdiviziune din cadrul unui organ central de specialitate al administraţiei publice se transferă în componenţa altui organ central de specialitate, pensiile pensionarilor din subdiviziunile respective se vor recalcula în conformitate cu actele  normative ce reglementează modul de salarizare, aferent funcţiilor similare ale angajaţilor organului în care a fost transferată subdiviziunea.”
    7) punctul 7:
    la litera b), după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , Poliţia de Frontieră”;
    la litera c), după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , Poliţiei de Frontieră”, iar după cuvintele „trupele organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera d), după cuvintele „organele afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpul de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    la litera e), după cuvintele „trupelor organelor afacerilor interne şi a sistemului penitenciar” se introduc cuvintele „ , persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”, iar după cuvintele „Ministerului Afacerilor Interne” se introduc cuvintele „ , Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne”;
    8) punctul 8:
    la alineatul unu, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră”;
    la litera a) ultimul alineat, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră”;
    litera c):
    la alineatul cinci, după cuvintele „Departamentului Trupelor de Grăniceri” şi „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se introduc cuvintele „ , Poliţiei de Frontieră,” şi, respectiv, „ , Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    alineatul şase se completează în final cu cuvintele „ , secţiile de control al frontierei şi sectoarele Poliţiei de Frontieră”;
    9) la punctul 10, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    10) la punctul 11, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    11) la punctul 12, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    12) la punctul 13, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”;
    13) la punctul 14, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , corpului de ofiţeri şi subofiţeri al Poliţiei de Frontieră”.
    3. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.950 din 14 octombrie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru efectivul de  trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.781), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 18, cuvintele „Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, iar cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    2) la punctul 109, cuvintele „Departamentului Trupelor de Grăniceri,” se exclud.
    4. Compartimentul 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.10), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următoarea poziţie:
    „Departamentul Poliţiei de Frontieră”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 12 litera e) şi punctul 18 litera d) din anexa nr.1, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”, iar cuvîntul „militare” – prin cuvîntul „respective”;
    2) la punctul 2 din anexa nr.2, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”.
    6. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.808 din 9 august 2000 „Cu privire la interacţiunea serviciilor, reglementarea perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Serviciul Grăniceri”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”, la forma gramaticală respectivă, iar cuvintele „controlul grăniceresc” se substituie prin cuvintele „controlul trecerii frontierei”.
    7. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 4 octombrie 2001 „Privind reglementarea atribuirii seriilor speciale de înmatriculare a mijloacelor de transport” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.121-123, art.1098), cu modificările şi completările ulterioare, prima propoziţie şi cuvintele „şi ale Serviciului Grăniceri” se exclud.
    8. La punctul 8 şi punctul 32 litera e) din anexa nr.1, precum şi la punctul 9 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Departamentul Trupelor de Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 6 august 2002 „Cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1178), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 24 din anexa nr.1, cuvintele „şi Inspectoratul auto militar din cadrul Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud;
    2) la punctul 9 litera h) din anexa nr.2, cuvîntul „inspectoratele” se substituie prin cuvîntul „inspectoratul”, iar cuvintele „şi Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    [Pct.10 abrogat prin HG164 din 19.02.16, MO44-48/26.02.16 art.193]
    11. La punctul 28 din Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.415 din 8 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.442), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se exclud.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.897 din 23 iulie 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.167-169, art.953), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ , Departamentul Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    13. La punctul 15 din Regulamentul cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1234), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi Departamentului Trupelor de Grăniceri” se exclud.
    [Pct.14 abrogat prin HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828]
    15. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităţilor, sectoarelor şi serviciilor ai căror salariaţi nu pot participa la grevă aprobat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.104, art.840), cu modificările ulterioare, poziţia 18 se exclude.
    16. Hotărîrea Guvernului nr.864 din 17 august 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.937), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) în Regulament:
    la punctul 51, cuvintele „ , cu excepţia serviciului militar în Trupele de Grăniceri, cetăţenii” se substituie prin cuvintele „a cetăţenilor”;
    la punctul 52, cuvintele „ , în Trupele de Grăniceri” se exclud;
    la punctul 56, compartimentul II se exclude;
    la punctul 57, compartimentul II se exclude;
    la punctul 60, cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud;
    la punctul 61, cuvintele „şi Serviciului Grăniceri” se exclud;
    punctul 80:
    la litera b), cuvintele „Serviciului Grăniceri, al” se exclud;
    la litera c), cuvintele „Serviciului Grăniceri,” se exclud;
    în ultima propoziţie, cuvintele „Serviciul de Grăniceri,” se exclud;
    în coloana 6 a tabelului din anexa nr.6, cuvintele „Trupele de Grăniceri,” se exclud.
    17. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.885 din 22 august 2005 „Pentru aprobarea concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.983), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în introducere, cuvintele „trupele de grăniceri şi” se exclud;
    2) la punctul 2 subpunctul (6), cuvintele „ , Trupele de Grăniceri” se exclud;
    3) la punctul 8 subpunctul (4) litera a), poziţia „Serviciul Grăniceri” se exclude;
    4) la punctul 21, subpunctul (10) se exclude.
    18. Compartimentul „VIII. Ministerul Afacerilor Interne” din Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu următorul subcompartiment:
 

                                      „Departamentul Poliţiei de Frontieră

3.

Permis de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat

Nelimitat
Fără plată
 
4.
Permis de activitate în zona de frontieră
Nelimitat
Fără plată”
 
 
    [Pct.19 abrogat prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]
    20. La compartimentul I din tabelul de la punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.863 din 1 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ , Serviciul Grăniceri” se exclud.
    21. Hotărîrea Guvernului nr.941 din 17 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.138-141, art.1026), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) în Regulament:
    la punctul 1, cuvintele „ , Trupele de Grăniceri” se exclud;
    la punctul 9:
    la litera a), după cuvintele „organele afacerilor interne” se introduc cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    la alineatul trei, după cuvintele „pichetele de grăniceri” se introduc cuvintele „ , sectoarele Poliţiei de Frontieră”.
    22. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1202 din 17 octombrie 2006 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al organelor de drept” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.168-169, art.1293), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 3, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) punctul 10:
    la alineatul unu, cuvintele „ , Serviciului Grăniceri” se exclud;
    compartimentul A se completează în final cu următoarele alineate:
    „sesizărilor privind încălcările regulilor de trecere a frontierei de stat şi alte încălcări de drept în domeniul dat;
    cauzelor penale cercetate;
    urmăririi penale a persoanelor bănuite de săvîrşirea infracţiunilor;
    proceselor-verbale întocmite cu privire la contravenţii, raportate la competenţa lui;
    altei informaţii cu caracter criminalistic şi criminologic, depistate de către Poliţia de Frontieră”;
    compartimentul F se exclude;
    3) la punctul 13 compartimentul A, cuvintele „ , Serviciul Grăniceri” se exclud;
    4) la punctul 15, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”.
    23. Hotărîrea Guvernului nr.23 din 10 ianuarie 2007 „Cu privire la crearea Colegiului Naţional de Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.6-9, art.38), se modifică după cum urmează:
    1) în titlu, la punctele 1, 3 şi 5, cuvintele „de Grăniceri” se substituie prin cuvintele „al Poliţiei de Frontieră”
    2) punctele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „2. Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră intră în componenţa Poliţiei de Frontieră, cu amplasarea în edificiul din str. Suceava, nr. 1, oraşul Ungheni.”;
    „4. Admiterea în Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră se va efectua conform planurilor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei.”;
    3) la punctul 5, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”;
    4) punctul 6 se exclude.
    24. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.362 din 3 aprilie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ocrotirea sănătăţii, asistenţa medicală şi tratamentul balneosanatorial al militarilor şi membrilor familiilor lor, precum şi al militarilor prin contract trecuţi în rezervă (retragere)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.51-53, art.386), cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud.
    25. La punctul 10 litera c) din anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.565 din 21 mai 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat “Registrul dactiloscopic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78-81, art.628), cu modificările ulterioare, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se exclud.
    26. Concepţia Sistemului informaţional automatizat “Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.633 din 6 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11 litera b), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    2) la punctul 19 litera o), cuvintele „SIA „Registrul Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”.
    27. Anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.824 din 23 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul infrastructurii organelor de drept” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.875), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 noţiunea „organ de drept”, cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) la punctul 6, ultimul alineat se exclude;
    3) la punctul 9 litera c), cuvîntul „grăniceri” se substituie prin cuvintele „al trecerii frontierei de stat”;
    4) la punctul 11:
    litera a) se completează în final cu următoarele alineate:
    „clădirilor şi încăperilor în care sînt amplasate subdiviziunile Poliţiei de Frontieră;
    zonelor de responsabilitate ale subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră;
    punctelor de trecere a frontierei de stat.”;
    litera g) se exclude.
    28. Hotărîrea Guvernului nr.1042 din 19 septembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156, art.1087) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „şi Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) la punctul 8 subpunctul 1), punctul 16, punctul 21 subpunctul 1), punctele 22, 34 şi 37 din Regulament, cuvintele „şi Serviciului Grăniceri” şi „şi Serviciul Grăniceri” se exclud.
    29. Concepţia Sistemului informaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil” din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1401 din 13 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1478), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 8 şi 15, cuvintele „SIA “Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele “Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”;
    2) la punctul 9, cuvintele „Concepţia SIA “Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”.
    30. La punctul 53 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 „Privind carnetul de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.5-7, art.23), cu completările ulterioare, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „altor structuri ale Forţelor Armate”.
    31. La punctul 15 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1520 din 29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul procedurilor de executare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.11-12,  art.62), cu modificările ulterioare, cuvintele „ , Serviciul Grăniceri” se exclud.
    32. Hotărîrea Guvernului nr.104 din 6 februarie 2008 „Cu privire la asigurarea cu echipament a militarilor Forţelor Armate pe timp de pace” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.184), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 alineatul trei din hotărîre, cuvintele „nr.4 şi” se exclud;
    2) anexa nr. 4 se exclude.
    33. Hotărîrea Guvernului nr.834 din 7 iulie 2008 „Cu privire la Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.125-126, art.841), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar abrevierea „SIISG” se substituie prin abrevierea „SIIPF”;
    2) în hotărîre:
    la punctul 1, cuvîntul „Concepţia” se substituie prin cuvintele „Conceptul tehnic al”;
    la punctele 2 şi 3, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    3) în Concepţie:
    în titlu, cuvîntul „Concepţia” se substituie prin cuvintele „Conceptul tehnic al”;
    în introducere:
    la alineatul unu, ultima propoziţie se exclude;
    la alineatul doi, ultima propoziţie se exclude;
    la punctul 1 propoziţia a doua, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 2, textul „Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri, Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova” se substituie prin textul „Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră şi Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”;
    la punctul 3 litera n), cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 5, literele a), c), g) şi i) vor avea următorul cuprins:
     „a) Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii”;
    „c) Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”;
    „g) Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal”;
    „i) Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră”;
    la punctul 6 alineatul unu, cuvîntul „prezentei Concepţii” se substituie prin cuvintele „prezentului Concept tehnic”;
    la punctul 7 conturul D litera a), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    la punctul 8, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 9, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    punctul 10:
    la litera a), cuvintele „directorului general al Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră”;
    la litera b), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 14 ultimul alineat, cuvintele „colaboratorii Serviciului Grăniceri” se substituie cu cuvintele „personalul Poliţiei de Frontieră”.
    la punctul 15 litera c), cuvintele „directorul general al Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 17, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    la punctul 19 litera B, cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 21, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 25, cuvîntul „Concepţiei” se substituie prin abrevierea „SIISG”, iar cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentului Poliţiei de Frontieră”;
    la punctul 26, cuvîntul „Concepţiei” se substituie prin abrevierea „SIISG”.
    34. Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.974 din 12 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.979), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „Legea nr.108 din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „Legea nr.215 din 28 decembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”;
    2) la punctul 3, punctul 6 litera c), punctul 61 litera d), punctul 62 litera b), punctele 7, 14, 16 şi 17, cuvintele „Serviciul Grăniceri”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”, la forma gramaticală corespunzătoare.
    35. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.40 din 26 ianuarie 2009 „Privind unele măsuri de realizare a Legii nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.65), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 37, cuvintele „de frontieră” se substituie prin cuvintele „trecerii frontierei”;
    2) la punctul 38, cuvintele „de frontieră” şi „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „trecerii frontierei” şi, respectiv, „Departamentul Poliţiei de Frontieră”.
    36. La punctul 38 şi punctul 105 subpunctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ , Serviciului Grăniceri” se exclud.
    37. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.852), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „director general al Serviciului Grăniceri” se exclude.
    38. Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre:
    la alineatul doi, după cuvintele „Departamentului trupelor de carabinieri” se completează cu cuvintele „şi Poliţiei de Frontieră”;
    la alineatul patru, după cuvintele „Departamentului trupelor de carabinieri” se completează cu cuvintele „ , Poliţiei de Frontieră”;
    2) anexa nr.3 se completează cu următoarea poziţie:
    „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    3) anexa nr.4 se completează cu următoarea poziţie:
    „Şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră”.
    39. Regulamentul cu privire la aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind micul trafic de frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.319 din 28 aprilie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.390), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne”;
    2) punctul 17:
    în prima propoziţie, cuvintele „colaboratorului Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „poliţistului de frontieră”;
    în propoziţia a doua, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;
    în propoziţia a patra, cuvintele „colaboratorii Serviciului Grăniceri” se substituie prin sintagma „poliţiştii de frontieră”;
    în propoziţia a cincea şi a şasea, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    în propoziţia a şaptea, cuvintele „colaboratorilor Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „poliţiştilor de frontieră”;
    în propoziţia a noua, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie cu cuvintele „Poliţia de Frontieră”;
    la litera b), cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră”.
    40. „Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul de stat” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.411 din 25 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.83-84, art.483), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) pe parcursul întregului text, cu excepţia poziţiei 48, cuvintele „Serviciul Grăniceri” se exclud;
    2) la poziţia nr.48, cuvintele „pază” şi „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „supraveghere” şi, respectiv, „Ministerul Afacerilor Interne”.
    41. Conceptul tehnic al sistemului informaţional automatizat al Biroului Naţional de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.856 din 21 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.182-189, art.950) se modifică după cum urmează:
    la punctul 13 litera o), cuvintele „Serviciul Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţia de Frontieră subordonată Ministerului Afacerilor Interne”;
    la punctul 22 litera g), cuvintele „Serviciului Grăniceri” se substituie prin cuvintele „Poliţiei de Frontieră subordonate Ministerului Afacerilor Interne”.
    42. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.980 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la crearea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1093), cuvintele „Serviciul Grăniceri şi” se exclud.
    [Pct.43 abrogat prin HG902 din 31.12.15, MO2-12/15.01.15 art.7]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 925
din 12 decembrie 2012

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.92 din 18 februarie 1991 „Despre măsurile în vederea asigurării executării Legii U.R.S.S. „Cu privire la frontiera de stat a U.R.S.S.”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.496 din 6 septembrie 1991 „Cu privire la înfiinţarea punctelor de trecere şi control vamal”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.3 din 10 ianuarie 1992 „Cu privire la măsurile de organizare a pazei Frontierei de Stat a Republicii Moldova” (Monitor, 1992, nr.1, art.32).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.400 din 15 iunie 1992 „Cu privire la crearea Trupelor de grăniceri ale Republicii Moldova”.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.140 din 17 martie 1993 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru problemele Frontierei de Stat a Republicii Moldova”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.450 din 22 iulie 1993 „Privind ordinea intrării şi aflării cetăţenilor Estoniei şi Letoniei pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitor, 1993, nr.7, art.235).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.708 din 12 noiembrie 1993 „Privind ordinea intrării şi aflării cetăţenilor Republicii Lituania pe teritoriul Republicii Moldova”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.667 din 13 iulie 1999 „Cu privire la introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Bulgaria care vizitează Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 78-79, art.694).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.1042 din 17 octombrie 2000 „Cu privire la introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Cehia care vizitează Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136, art.1147).
    10. Punctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 1316 din 29 decembrie 2000 „Cu privire la paza frontierei de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1-4, art. 14).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.1255 din 14 decembrie 2000 „Cu privire la introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Polonia care vor vizita Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000. nr.166-168, art. 1378).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.695 din 13 iulie 2005 „Pentru aprobarea componenţei nominale a Colegiului Serviciului Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.761).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.556 din 22 mai 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Serviciului Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.588).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.784 din 1 septembrie 2010 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor specifice din dotare şi a Regulilor de aplicare a acestora de către colaboratorii Serviciului Grăniceri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.160-162, art.873).