HGO951/2012
ID intern unic:  346037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 951
din  20.12.2012
privind aprobarea cuantumului salariului mediu
lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013
Publicat : 25.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 270-272     art Nr : 1026
    În conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4. art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2013, în mărime de 3850 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 951. Chişinău, 20 decembrie 2012.