HGM986/2012
ID intern unic:  346107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 986
din  24.12.2012
cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului
General al Poliţiei
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1064     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    MODIFICAT
   
HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19
    HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697
    HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483
    HG976 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1079
    HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215


    Titlul modificat prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697


    În conformitate cu art.30 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    structura Inspectoratului General al Poliţiei, conform anexei nr.1;
    lista subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliţiei şi al subdiviziunilor subordonate acestuia în număr de 9223 unităţi (dintre care 106 unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al organului central în număr de 111 unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor specializate în număr de 2603 unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor teritoriale în număr de 6509 unităţi.
    [Pct.2 modificat prin HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.2 modificat prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Pct.2 modificat prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Pct.2 modificat prin HG976 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1079]
    [Pct.2 modificat prin HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215]
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 5 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                        Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 986. Chişinău, 24 decembrie 2012.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 986
din 24 decembrie 2012

STRUCTURA
Inspectoratului General al Poliţiei
    Conducerea
    Direcţia finanţe
    Direcţia audit intern
    Direcţia management operaţional
    Direcţia juridică
    Direcţia resurse umane
    Direcţia relaţii internaţionale
    Secţia relaţii publice
    Secţia secretariat
    [Anexa nr.1 modificată prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 986
din 24 decembrie 2012

LISTA
subdiviziunilor subordonate
Inspectoratului General al Poliţiei

    Inspectoratul naţional de investigaţii*
    Inspectoratul naţional de patrulare*
    Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”*
    Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare*
    Centrul chinologic**
    Serviciul poliţiei judecătoreşti**
    Serviciul achiziţii şi logistică**
    Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău*
    Direcţia de poliţie a UTA Gagauz-Yeri*
    Inspectoratele de poliţie
    Centrul cooperare poliţienească internaţională**
    Direcţia generală urmărire penală
    Direcţia inspectare efectiv*
    Direcţia generală securitate publică
    ______________________________________
    *Serviciu public cu statut de direcţie generală.
    **Serviciu public cu statut de direcţie.

    [Anexa nr.2 modificată prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG976 din 04.12.13, MO284-289/06.12.13 art.1079]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215]