LPO205/2012
ID intern unic:  346217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 205
din  28.09.2012
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile
pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 4
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei, prezentate în anexe.
    Art. 2. – (1) Guvernul, în cooperare cu organizaţiile nonguvernamentale, în termen de 4 luni:
    – va institui structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă, care va întruni reprezentanţi ai executivului şi ai societăţii civile, pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni;
    – va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative prevăzute în Strategie.
    (2) Structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă va prezenta Parlamentului anual, pînă la data de 31 martie, raportul privind executarea prevederilor Planului de acţiuni şi, respectiv, privind implementarea Strategiei.
    Art. 3. – Grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, instituit prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DD/C-1 nr. 10 din 9 februarie 2012, va monitoriza, alături de structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă instituită de Guvern, implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni.
    Art. 4. – Comisia juridică, numiri şi imunităţi va exercita controlul asupra executării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 205. Chişinău, 28 septembrie 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2