HGA1002/2012
ID intern unic:  346225
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1002
din  28.12.2012
pentru completarea anexei nr. 1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 508  din 11 mai 2006
Publicat : 04.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 10
    Abrogată prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963

    În vederea executării prevederilor Legii nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.48, art.144), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 553), cu modificările şi completările ulterioare, la compartimentul „Biroul migraţie şi azil” se completează cu o poziţie nouă cu următorul cuprins:
„16.

Darea în locaţiune a locuinţelor către străinii beneficiari ai programelor de integrare şi străinii care au obţinut o formă de protecţie în Republica Moldova

Cuantumul chiriei calculat în baza actelor normative cu privire la locuinţele sociale”.


    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 1002. Chişinău, 28 decembrie 2012.