HGM53/2013
ID intern unic:  346496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 53
din  17.01.2013
cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare
a actelor de identitate de tip nou
Publicat : 25.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 93     Data intrarii in vigoare : 07.03.2013
    MODIFICAT
   
HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694
    HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443
    HG288 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.319    În temeiul Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se pun în aplicare:
    buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, conform modelului din anexa nr.1;
    buletinul de identitate electronic al cetăţeanului Republicii Moldova, conform modelului din anexa nr.11
    buletinul de identitate provizoriu al cetăţeanului Republicii Moldova, conform modelului din anexa nr.2;
    buletinul de identitate pentru apatrizi, conform modelului din anexa  nr.3;
    permisul de şedere permanentă, conform modelului din anexa nr.4;
    permisul de şedere provizorie pentru cetăţeni străini, conform modelului din anexa nr.5;
    permisul de şedere provizorie pentru apatrizi, conform modelului din anexa nr.6;
    buletinul de identitate pentru refugiaţi, conform modelului din anexa nr.7;
    buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară, conform modelului din anexa nr.8.
    [Pct.1 modificat prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]
    2. Buletinele de identitate şi permisele de şedere, actele de identitate provizorii (Formularul nr.9), cu şi fără codul de bare eliberate pînă la 7 martie 2013, rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.
    21. Se stabileşte că actul de identitate provizoriu (Formularul nr.9), cu şi fără codul de bare este acelaşi tip de document ca şi buletinul de identitate provizoriu, are acelaşi statut juridic şi se utilizează în condiţii egale.
    [Pct.21 introdus prin HG288 din 22.04.14, MO103/30.04.14 art.319]
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.42 din 17 ianuarie 1995 „Cu privire la introducerea în Republica Moldova a actelor de identitate provizorii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.14, art.68);
    punctele 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr.385 din 5 iulie 1996 „Cu privire la dezvoltarea Registrului de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.481);
    alineatele unu şi trei din punctul 1 al hotărîrii şi anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 „Cu privire la actele de identitate ale refugiaţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art.715);
    Hotărîrea Guvernului nr.1139 din 18 octombrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.168-170, art.1181);
    alineatele unu şi trei din punctul 1 al hotărîrii şi anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 6 mai 2008 „Cu privire la actele de identitate ale beneficiarilor de protecţie umanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.554).
    4. Prezenta hotărîrie intră în vigoare la data de 7 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                        Pavel Filip
    Ministrul afacerilor interne                                         Dorin Recean

    Nr. 53. Chişinau, 17 ianuarie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]

   
anexa nr.11
   
[Anexa nr.11 introdusă prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacția HG635 din 23.05.16, MO140-149/27.05.16 art.694]