HGM62/2013
ID intern unic:  346505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 62
din  21.01.2013
cu privire la modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 18-21     art Nr : 101
    MODIFICAT
   
HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713
    HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711
    HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709


    În scopul asigurării executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările  şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 62. Chişinău, 21 ianuarie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.62
din 21 ianuarie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG667 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.711]
    [Pct.2  abrogat prin HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709]
    [Pct.3 abrogat prin HG669 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.713]