HPO2/2013
ID intern unic:  346546
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 2
din  21.01.2013
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea
modului de administrare de către organele abilitate a incidentului
din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală
„Pădurea Domnească”
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 88     Data intrarii in vigoare : 21.01.2013
    În temeiul art. 34 din Regulamentul Parlamentului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se constituie Comisia de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească”  în următoarea componenţă:
Preşedinte
    ZAGORODNÎI Anatolie       –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                       din Republica Moldova
Vicepreşedinte
    ŢAP Iurie                              –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
                                                       Democrat din Moldova
Secretar
    GORILĂ Anatolie                  –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                        din Republica Moldova
Membri
    PETKOV Alexandr                –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                        din Republica Moldova
    PETRENCO Grigore              –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor
                                                        din Republica Moldova
    APOSTOLACHI Iurie            –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
                                                         Democrat din Moldova
    CIMBRICIUC Alexandru       –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal
                                                         Democrat din Moldova
    STOIANOGLO Alexandru     –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Democrat
                                                         din Moldova
    MUNTEANU Valeriu             –    Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal.
    Art. 2. – Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de pînă la 21 de zile, un raport cu privire la elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în Rezervaţia naturală „Pădurea Domnească”, soldat cu decesul cetăţeanului Sorin Paciu.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                   Marian LUPU

    Nr. 2. Chişinău, 21 ianuarie 2013.