RMO22/2013
ID intern unic:  346554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 22
din  01.02.2013
R E C T I F I C A R E
Publicat : 01.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 22-25     art Nr : 27
    În Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.15-17, art.63:
    după articolele 32 şi 322 se introduce următorul text: „Notă: Declarat neconstituţional prin HCC nr.27 din 20 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 1-6 , art.1”;
    după articolul 321 se introduce următorul text: „Notă: denumirea art.321 declarată neconstituţional prin HCC nr.27 din 20 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 1-6 , art.1”;
    după articolul 33, alineatul (3) se introduce următorul text: „Notă: Art.33 alin. (3) declarat neconstituţional prin HCC nr.27 din 20 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 1-6 , art.1”;
    după Articolul III alineatul (4) se introduce următorul text: „Notă: Art.III alin.(4) declarat neconstituţional prin HCC nr.27 din 20 decembrie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2012, nr. 1-6 , art.1”;