DPO510/2013
ID intern unic:  346872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 510
din  19.02.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Mihail CIOBANU
Publicat : 27.02.2013 în Monitorul Oficial Nr. 41     art Nr : 139
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie substanţială la promovarea tezaurului folcloric naţional şi activitate de creaţie prodigioasă, domnului Mihail CIOBANU, interpret  de  muzică  populară,  i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 510-VII. Chişinău, 19 februarie 2013.