HGM166/2013
ID intern unic:  346949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 166
din  05.03.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 215
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                     Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 166. Chişinău, 5 martie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.166
din 5 martie 2013

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. În anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Direcţia secretariat” se substituie cu poziţia „Direcţia documentare”, iar poziţia „Serviciul e-Transformare” se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 273-279, art. 1064) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cifra „9116” se substituie cu cifra „9220”, cifra „90” se substituie cu cifra „110”, cifra „2725” se substituie cu cifra „2570”, iar cifra „6301” se substituie cu cifra „6540”;
    2) anexa nr. 1:
    poziţia „Direcţia cooperare poliţienească internaţională” se exclude;
    se completează cu poziţia „Direcţia securitate publică”;
    3) anexa nr. 2:
    poziţia „Centrul chinologic*” se substituie cu poziţia „Centrul chinologic**”;
    se completează cu poziţiile „Centrul cooperare poliţienească internaţională**” şi „Direcţia generală urmărire penală”.