*HGO986/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  346955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 986
din  24.12.2012
cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 28.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 273-279     art Nr : 1064     Data intrarii in vigoare : 05.03.2013
    În conformitate cu art.30 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    structura Inspectoratului General al Poliţiei, conform anexei nr.1;
    lista subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliţiei şi al subdiviziunilor subordonate acestuia în număr de 9116 unităţi (dintre care 183 unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al organului central în număr de 90 unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor specializate în număr de 2725 unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor teritoriale în număr de 6301 unităţi.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 5 martie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                             Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 986. Chişinău, 24 decembrie 2012.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 986
din 24 decembrie 2012

STRUCTURA
Inspectoratului General al Poliţiei
    Conducerea
    Direcţia finanţe
    Direcţia audit intern
    Direcţia cooperare poliţienească internaţională
    Direcţia management operaţional
    Direcţia juridică
    Direcţia resurse umane
    Secţia relaţii internaţionale
    Secţia relaţii publice
    Secţia secretariat

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 986
din 24 decembrie 2012

LISTA
subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei
    Inspectoratul naţional de investigaţii*
    Inspectoratul naţional de patrulare*
    Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”*
    Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare*
    Centrul chinologic*
    Serviciul poliţiei judecătoreşti**
    Serviciul achiziţii şi logistică**
    Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău*
    Direcţia de poliţie a UTA Gagauz-Yeri*
    Inspectoratele de poliţie

    *Serviciu public cu statut de direcţie generală.
    **Serviciu public cu statut de direcţie.