HGA182/2013
ID intern unic:  347111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 182
din  13.03.2013
privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor
societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor,
scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse
şi serviciilor prestate
Publicat : 15.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 56-59     art Nr : 232
    Abrogată prin HG1028 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1089; în vigoare 26.10.18

    MODIFICAT
   
HG293 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.332
    HG1136 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1254
    HG615 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.714
   
HG827 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.929
    HG962 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1031    În scopul executării prevederilor art. 4 alin. (18) lit. b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT


    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 182. Chişinău, 13 martie 2013.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 182
din 13 martie 2013

LISTA

organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor

surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA

aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate

Nr.
d/o
Denumirea organizaţiei sau întreprinderii, codul fiscal Fondatorul organizaţiei
sau întreprinderii, codul fiscal
1.

Întreprinderea de Instruire şi Producţie din Orhei S.R.L., c/f 1004606000762

Societatea Orbilor din  Moldova, c/f1010620008141
2.

Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Optimist-etern” S.R.L., c/f 1003602010986

Societatea Orbilor din Moldova,
c/f 1010620008141
3.

Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Coroana Universului” S.R.L., c/f 1003600014267

Societatea Orbilor din Moldova,
c/f 1010620008141
4.

Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Lumintehnica” S.R.L., c/f 1003600012458

Societatea Orbilor din Moldova,
c/f 1010620008141
6.

Firma editorial-poligrafică a invalizilor „Infohandi” S.R.L., c/f 1002600004535

Societatea Invalizilor din Republica Moldova, c/f 1012620001364

12.
Firma de producţie şi comerţ „Interplast”
S.R.L., c/f 1002600038950

Asociaţia Surzilor din Republica Moldova,

c/f 1010620001751
13.

Întreprinderea de Instruire şi Producţie „Ambas-Fer A SOM” SRL

c/f 1003605002142

Societatea Orbilor din  Moldova, 

c/f 1010620008141

    [Anexa modificată prin HG293 din 04.04.18, MO113-120/06.04.18 art.332]
    [Anexa modificată prin HG1136 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1254]
    [Anexa modificată prin HG615 din 02.08.17, MO277-288/04.08.17 art.714]
    [Anexa modificată prin HG827 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.929]
    [Anexa modificată prin HG962 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1031]