OIFPSC278/2013
ID intern unic:  347256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 278
din  11.03.2013
cu privire la completarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare
a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale,
aprobate prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012
Publicat : 29.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 64-68     art Nr : 367
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
ORDON:
    1.  Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-134/802 din 29.06.2012), se completează cu punctul 18 cu următorul cuprins:
    „18. La înregistrarea în Registru a facturii fiscale eliberate conform prevederilor art.1171 alin.(4) din Codul fiscal, în rubrica „Codul fiscal şi denumirea cumpărătorului”, urmează să fie indicat codul – 117-1-4.”
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală impozite şi taxe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                               Andrian TIMOTIN

    Nr. 278. Chişinău, 11 martie 2013.