HCNPFC12/12/2013
ID intern unic:  347302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 12/12
din  22.03.2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010
Publicat : 05.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 69-74     art Nr : 375     Data intrarii in vigoare : 05.04.2013
    În temeiul art.16, art.25 alin.(2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), pct.7.3 lit.q), pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. În anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 “Cu privire la Consiliul de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250), în componenţa Grupului consultativ în domeniul valorilor mobiliare cuvintele “Stanislav ŞAPA – doctor în economie, expert în domeniul economic” se substituie cu cuvintele “Natalia ACHINFIEVA – jurist, magistru în drept, lector superior la Universitatea Slavonă din Moldova”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Victor CAPTARI

    Nr. 12/12. Chişinău, 22 martie 2013.