HGM248/2013
ID intern unic:  347341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 248
din  10.04.2013
cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare
a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 306
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


   NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii:
   cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătorare;
   cuvintele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” și „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare;
   cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
   Pentru asigurarea executării acţiunilor prioritare în domeniul protecţiei mediului, prevăzute de Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, şi în scopul executării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.93-98, art. 330), în scopul dezvoltării infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul la nivel global, naţional şi local de efectele asociate cu managementul deşeurilor generate de cetăţeni, întreprinderi şi instituţii, precum şi pentru stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor Republicii Moldova de gestionare a deşeurilor la cele ale Uniunii Europene, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, conform anexei.
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    va conlucra cu organismele internaţionale şi potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru a permite dezvoltarea durabilă a sectorului, în conformitate cu necesităţile prioritare şi într-un ritm accesibil pentru societate şi economic fezabil;
    va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 10 aprilie, raportul cu privire la realizarea prevederilor Strategiei nominalizate.
    3. Ministerele şi autorităţile administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a acţiunilor preconizate pentru implementarea Strategiei;
    vor informa anual, pînă la data de 10 februarie, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre executarea Strategiei menţionate.
    4. Beneficiarii proiectelor investiţionale în domeniul gestionării deşeurilor vor coordona în prealabil cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului conceptele proiectelor planificate.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale crearea asociaţiilor interraionale de gestionare a deşeurilor în vederea atragerii investiţiilor necesare în acest sector.
    6. Coordonarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                             Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                               Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                  Anatolie  Şalaru
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                     Marcel Răducan
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                          Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                 Andrei Usatîi

    Nr. 248. Chişinău, 10 aprilie 2013.


    strategia
    [Strategie modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.1
   [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.2
   [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]