LPC38/2013
ID intern unic:  347343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 38
din  21.03.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 233
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 242 se introduc articolele 2421 şi 2422 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2421. Manipularea unui eveniment
    (1) Încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană,
    se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 5000 la 8000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de către un antrenor, un agent al sportivului, un membru al juriului, un proprietar de club sportiv sau de o persoană care face parte din conducerea unei organizaţii sportive
    se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.
    Articolul 2422. Pariurile aranjate
    (1) Parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat fie informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvîrşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment,
se pedepseşte cu amendă de la 2000 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Acţiunile prevăzute la alin. (1):
    a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
    b) care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari, se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”
    2. La articolul 333 alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau de către o persoană care lucrează pentru o astfel de organizaţie, de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea unor oferte ori promisiuni din partea acestora pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,”.
    3. La articolul 334 alineatul (1), partea dispozitivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unui arbitru ales sau numit să soluţioneze prin arbitraj un litigiu, unei persoane care gestionează o organizaţie comercială, obştească ori o altă organizaţie nestatală sau unei persoane care lucrează pentru o astfel de organizaţie, unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu, pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni fiind în exerciţiul funcţiei sale sau contrar acesteia fie în cadrul unui eveniment sportiv sau al unui eveniment de pariat,”.
    Art. II. – La articolul 1328 alineatul (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, după textul „art. 236 alin. (2),” se introduce textul „art. 2421, art. 2422,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 38. Chişinău, 21 martie 2013.