LPC92/2013
ID intern unic:  347501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  19.04.2013
pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 20.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 91     art Nr : 298
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 53 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, literele b) şi c) se abrogă.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 30 de zile, va elabora şi va aproba strategia de înlocuire a actelor de tip sovietic.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 92. Chişinău,19 aprilie 2013.