DPO633/2013
ID intern unic:  347898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 633
din  15.05.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Gheorghe ZAMFIR
Publicat : 17.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 114     art Nr : 355
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru contribuţia substanţială la promovarea valorilor culturale naţionale şi activitate de creaţie prodigioasă, domnului Gheorghe ZAMFIR, artist instrumentist, compozitor (România), i se  conferă  „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 633-VII. Chişinău, 15 mai 2013.