HGC291/2013
ID intern unic:  347908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 291
din  14.05.2013
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 360
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1477), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi care conţin doar o singură substanţă activă” se exclud.
    2. În titlul şi în textul Hotărîrii Guvernului nr. 791 din 22 octombrie 2012 „Cu privire la conferirea numelui „Raisa Pocalo” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227, art.853), cuvîntul „Pocalo” se substituie cu cuvîntul „Pacalo”.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                          Andrei Usatîi

    Nr. 291. Chişinău, 14 mai 2013.