OMC126/2013
ID intern unic:  347992
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 126
din  25.04.2013
cu privire la aprobarea unor acte normative
privind punerea în aplicare a Legii privind protejarea
patrimoniului arheologic nr.218 din 17 septembrie 2010
Publicat : 24.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 116-118     art Nr : 738
    În temeiul prevederilor Legii nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 235-240) şi în scopul completării cadrului juridic existent în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, armonizării acestuia la standardele internaţional recunoscute şi promovate prin convenţiile UNESCO şi ale Consiliului Europei în domeniu, la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu Hotărîrea nr. 08 din 29 mai 2012 a Colegiului Ministerului Culturii,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - Regulamentul cu privire la evidenţa şi clasarea patrimoniului arheologic, conform anexei nr. 1;
    - Regulamentul privind cercetarea şi expertiza arheologică, conform anexei nr. 2;
    - Regulamentul cu privire la Registrul arheologic naţional şi Repertoriul arheologic naţional, conform anexei nr. 3.
    2. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.

    MINISTRUL CULTURII                                          Boris FOCŞA

    Nr. 126. Chişinău, 25 aprilie 2013.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3