HGC308/2013
ID intern unic:  348082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 308
din  27.05.2013
cu privire la modificarea şi completarea anexei la
Documentul unic de program pentru anii 2013-2015,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 933
din 18 decembrie 2012
Publicat : 31.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 119-121     art Nr : 377
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Documentul unic de program pentru anii 2013-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 18 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1015) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la poziţia 43, în rubrica „Localitatea solicitantă”, cuvintele „Consiliul raional Nisporeni” se substituie cu cuvintele „Primăria oraşului Nisporeni”;
    2) se introduce poziţia 501 cu următorul cuprins:
„501.
9663
Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă
Centru
Primăria oraşului Hînceşti
3
Oraşul Hînceşti,
comunele: Bozieni, Mereşeni şi Logăneşti
24 luni
Sistem comun de colectare a deşeurilor menajere solide stabilit pentru cele 4 localităţi;
serviciu de salubrizare creat şi dotat; 2 autospeciale; platforme cu containere;
1 gunoişte autorizată creată”;
    3) la poziţia 56, în rubrica „Localitatea solicitantă”, cuvintele „Primăria satului Vălcineţ, raionul Călăraşi” se substituie cu cuvintele „Consiliul raional Călăraşi”.

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                            Marcel Răducan

    Nr. 308. Chişinău, 27 mai 2013.