HPO125/2013
ID intern unic:  348125
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 125
din  30.05.2013
pentru acordarea votului de încredere Programului
de activitate şi întregii liste a Guvernului
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 388     Data intrarii in vigoare : 30.05.2013
    În temeiul art. 98 alin. (2) şi (3) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se acordă vot de încredere Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013–2014 şi întregii liste a Guvernului după cum urmează:
    Iurie LEANCĂ              –  Prim-ministru
    Valeriu LAZĂR             –  viceprim-ministru, ministru al economiei
    Natalia GHERMAN      –  viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                             şi integrării europene
    Tatiana POTÎNG           –  viceprim-ministru
    Eugen CARPOV            – viceprim-ministru
    Veaceslav NEGRUŢA   – ministru al finanţelor
    Oleg EFRIM                  – ministru al justiţiei
    Dorin RECEAN             –  ministru al afacerilor interne
    Vitalie MARINUŢA       –  ministru al apărării
    Marcel RĂDUCAN       –  ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    Vasile BUMACOV        –  ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    Vasile BOTNARI           –  ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    Gheorghe ŞALARU        –  ministru al mediului
    Maia SANDU                 –  ministru al educaţiei
    Monica BABUC             –  ministru al culturii
    Valentina BULIGA          –  ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    Andrei USATÎI                –  ministru al sănătăţii
    Octavian
    BODIŞTEANU               –  ministru al tineretului şi sportului
    Pavel FILIP                     – ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 125. Chişinău, 30 mai 2013.