HGC319/2013
ID intern unic:  348163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 319
din  30.05.2013
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 07.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 389
    În temeiul art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.238 din 26 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 22-25, art.86), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr.1511 din 31 decembrie 2008 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.24);
    2) punctul 11 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.458 din 27 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.121-123, art. 522);
    3) punctul 29 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.709 din 6 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 145-147, art. 792).

    PRIM-MINISTRUL INTERIMAR                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr

    Nr. 319. Chişinău, 30 mai 2013.