LPC119/2013
ID intern unic:  348383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  23.05.2013
pentru modificarea Codului penal
al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
Publicat : 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134     art Nr : 423
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul penal al Republicii Moldovanr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 145:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 8 la 15 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 15 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 12 la 20 de ani” se înlocuieşte cu textul „de la 15 la 20 de ani”.
    2. La articolul 151:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 10 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 5 la 12 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 12 ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „de la 8 la 15 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 12 la 15 ani”.
    3. La articolul 152:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 140 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 6 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 7 ani”.
    4. La articolul 155, în sancţiune, textul „de pînă la 2 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 1 la 3 ani”.
    5. La articolul 164:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 2 la 6 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 3 la 6 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 4 la 10 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 6 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 6 la 13 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 13 ani”.
    6. La articolul 166:
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 2 la 7 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 3 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 5 la 10 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 7 la 12 ani”.
    7. La articolul 187:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de pînă la 3 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 2 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 6 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 5 la 10 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 7 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „de la 7 la 12 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 8 la 12 ani”;
    în sancţiunea alineatului (5), textul „de la 8 la 15 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 12 la 15 ani”.
    8. La articolul 188:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 6 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 400” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 600”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 6 la 10 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 8 la 10 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 7 la 12 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 12 ani”;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „de la 9 la 14 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 11 la 14 ani”;
    în sancţiunea alineatului (5), textul „de la 10 la 15 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 12 la 15 ani”.
    9. La articolul 189:
     în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 7 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 7 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1500 la 2000 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (4), textul „de la 7 la 13 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 13 ani”;
    în sancţiunea alineatului (5), textul „de la 9 la 13 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 11 la 13 ani”;
    în sancţiunea alineatului (6), textul „de la 10 la 15 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 13 la 15 ani”.
    10. La articolul 1921:
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 2 la 5 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 3 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 3 la 7 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 7 ani”.
    11. La articolul 2174:
    în sancţiunea alineatului (1), textul „de la 300 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 500 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 3 la 5 ani”;
    în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 3 la 8 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 10 ani cu (sau fără) amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale”;
    în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 7 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 1000 la 5000 unităţi convenţionale” se înlocuieşte cu textul „de la 10 la 15 ani cu aplicarea unei amenzi în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale”.
    12. La articolul 284, în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 10 la 20 de ani” se înlocuieşte cu textul „de la 15 la 20 de ani”.
    13. La articolul 352, în sancţiunea alineatului (2), textul „de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani”.
    14. La articolul 362, în sancţiunea alineatului (3), textul „de la 3 la 8 ani” se înlocuieşte cu textul „de la 5 la 8 ani”.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Liliana PALIHOVICI

    Nr. 119. Chişinău, 23 mai 2013.