LPC116/2013
ID intern unic:  348680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 116
din  23.05.2013
pentru modificarea articolului 212 din Codul civil
al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002
Publicat : 12.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 146-151     art Nr : 456
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 212 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 212. Forma autentică a actului juridic
     Forma autentică a actului juridic este obligatorie:
    a) dacă actul juridic are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;
     b) în cazurile prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu cere formă autentică;
     c) în alte cazuri stabilite de lege.”

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Liliana PALIHOVICI

    Nr. 116. Chişinău, 23 mai 2013.