LPC158/2013
ID intern unic:  348796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  28.06.2013
pentru modificarea articolului 64 din Codul
de procedură penală al Republicii Moldova
nr. 122-XV din 14 martie 2003
Publicat : 19.07.2013 în Monitorul Oficial Nr. 152-158     art Nr : 483
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 64  alineatul (2) punctul 5) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, textul „. În cazul în care judecătorul de instrucţie a autorizat măsuri speciale de investigaţii, procurorul poate amîna pînă la 6 luni, prin ordonanţă motivată, aducerea la cunoştinţă a actului procedural de recunoaştere în calitate de bănuit” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Igor CORMAN

    Nr. 158. Chişinău, 28 iunie 2013.