LPC155/2013
ID intern unic:  349094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 155
din  28.06.2013
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 09.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 173-176     art Nr : 582
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 184 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Instituţia publică nu are dreptul să instituie alte persoane juridice, cu excepţia uniunilor de persoane juridice şi a instituţiilor create de către instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie universitară cu acordul fondatorului.”
     Art. II. – La articolul 49 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează în final cu litera h) cu următorul cuprins:
    “h) posibilitatea de a crea, cu acordul fondatorului, instituţii publice: instituţii de cercetare şi inovare, centre experimentale şi didactice, clinici universitare, spitale universitare, staţiuni şi terenuri didactice, incubatoare universitare de afaceri, cluburi sportive şi studiouri de creaţie. Instituţiile respective desfăşoară activităţi cu caracter necomercial, urmînd strict principiul nonprofit.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Igor CORMAN

    Nr. 155. Chişinău, 28 iunie 2013.