HGC617/2013
ID intern unic:  349454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 617
din  20.08.2013
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 736
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                                  Vasile Bumacov

    Nr. 617. Chişinău, 20 august 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 617
din 20 august 2013
COMPLETĂRILE
 ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011
    Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.122-127, art.630) se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 al hotărîrii se completează cu subpunctele 13), 14), 15) cu următorul cuprins:
    „13) Măsurile privind combaterea veştejirii bacteriene a cartofului în Republica Moldova, conform anexei nr.13;
    14) Măsurile privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. în Republica Moldova, conform anexei nr.14;
    15) Măsurile privind combaterea rîiei negre a cartofului în Republica Moldova, conform anexei nr.15.”;
    2) se completează cu anexele 13), 14) şi 15) cu următorul cuprins:

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15