HGO685/2013
ID intern unic:  349558
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 685
din  04.09.2013
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de
dezvoltare regională pentru anii 2013-2015
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 792
    În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015 (se anexează);
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în limitele competenţelor, vor asigura realizarea prevederilor Strategiei nominalizate şi vor prezenta, anual, pînă la data de 15 ianuarie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, informaţia cu privire la executarea prevederilor Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015.
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va monitoriza şi va prezenta Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale,  rapoarte semestriale, iar Guvernului, rapoarte anuale cu privire la procesul de implementare a Strategiei, pînă la data de 15 februarie a anului următor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                         Marcel Răducan

    Nr. 685. Chişinău, 4 septembrie 2013.

   
strategia

    anexa