DPO822/2013
ID intern unic:  349813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 822
din  04.10.2013
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 666
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă, de la data de 1 octombrie 2013, următorii:
    BARBOS Ludmila
    MOTRICALĂ Alexandru
    OSOIANU Sergiu.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                        Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 822-VII. Chişinău, 4 octombrie 2013.