HGC800/2013
ID intern unic:  349855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 800
din  08.10.2013
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 608 din 5 iulie 2010
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 903
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 608 din 5 iulie 2010 „Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.686), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre se completează cu următorul alineat:
    „În cazul survenirii vacanţei funcţiei membrului Comisiei paritare pentru descentralizare, noul membru va fi desemnat de către organele competente în cel mult 30 de zile din momentul vacanţei funcţiei.”;
    2) anexa nr. 1:
    secţiunea „Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale” se completează cu poziţia:
    „Ministrul mediului – membru al Comisiei”;
    secţiunea „Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi societăţii civile” se completează cu poziţia:
    „Reprezentantul autorităţilor administraţiei publice locale, preşedintele Delegaţiei naţionale a Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei – membru al Comisiei”.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Iurie LEANCĂ

    Nr. 800. Chişinău, 8 octombrie 2013.