HGC840/2013
ID intern unic:  350149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 840
din  29.10.2013
cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea
Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 946
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 „Privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.109, art.359), cuvintele „numai după expirarea termenului de utilizare a celei eliberate anterior şi” se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                        Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu

    Nr. 840. Chişinău, 29 octombrie 2013.