*HGC284/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  350174
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 284
din  24.04.2013
privind aprobarea uniformei, însemnelor
şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor
Publicat : 10.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 359     Data intrarii in vigoare : 01.07.2013
    În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.42-47, art.145), Guvernul   HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    uniforma poliţiştilor, conform anexei nr.1;
    însemnele poliţiştilor, conform anexei nr.2;
    normele de echipare cu uniformă a poliţiştilor, conform anexei nr.3.
    2. Trecerea la uniforma nouă se va efectua treptat, numai după expirarea termenului de utilizare a celei eliberate anterior şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetul de stat pe anul respectiv pentru Ministerul Afacerilor Interne.
    3. Normele de dotare cu bunuri materiale de inventar a angajaţilor subdiviziunilor specializate se vor aproba prin ordinul ministrului afacerilor interne.
    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.4.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                            Dorin Recean
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 284. Chişinău, 24 aprilie 2013.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4