HGC859/2013
ID intern unic:  350198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 859
din  01.11.2013
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 965
    În scopul executării prevederilor art. 13 din Legea nr. 32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.97-103, art. 318), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                              Oleg Efrim

    Nr. 859. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.859
din 1 noiembrie 2013
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 21 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Legea nr.337-XII din 3 noiembrie 1990 „Cu privire la Stema de Stat a Republicii Moldova” se substituie cu textul „Legea nr. 32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova”.
    2. La punctul 35 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1026), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „stemă” se substituie cu sintagma „Stema de Stat”.
    3. La punctul 5 din Regulamentul cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 29 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art. 777), cu modificările ulterioare, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Imaginea color a Stemei de Stat a Republicii Moldova se plasează în mod obligatoriu pe sediile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova, pe sediile reprezentanţelor permanente, precum şi în saloanele navelor sub pavilionul Republicii Moldova. Totodată, pe faţada sediilor misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova se instalează un panou (firmă) cu inscripţia „Ambasada/Reprezentanţa permanentă a Republicii Moldova în/pe lîngă ... (denumirea statului/organizaţiei de acreditare)”, în limba de stat a Republicii Moldova şi în limba statului de acreditare/una dintre limbile oficiale ale organizaţiei de acreditare.”
    4. Punctul 83 din Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 12 martie 2012 „Cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.49-52, art.187), cuvîntul „stema” se substituie cu cuvintele „Stema de Stat a”.