LPC270/2013
ID intern unic:  350653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 270
din  07.11.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 290     art Nr : 794
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 84 alineatul (1), textul „prevăzute de diferite articole ale Părţii speciale a prezentului cod,” se exclude.
    2. Articolul 158 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 158. Traficul de organe, ţesuturi
                              şi celule umane
    (1) Prelevarea ilicită de ţesuturi şi/sau celule umane prin extragerea acestora din corpul persoanei vii sau decedate de către persoane neautorizate şi/sau în instituţii neautorizate în acest sens conform legislaţiei sau fără respectarea prevederilor legale ce se referă la consimţămîntul persoanei la donarea acestora, sau în scopul obţinerii unor venituri din aceasta, precum şi vinderea, procurarea, sustragerea, utilizarea, păstrarea, deţinerea, transmiterea, primirea, importarea, exportarea sau transportarea ilegală a acestora
    se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani cu privarea de dreptul de  a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite cu organe umane sau părţi ale acestora
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvîrşite:
    a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin. (1) sau  (2);
    b) prin constrîngere fizică sau psihică;
    c) asupra a două sau mai multor persoane;
    d) asupra unei femei gravide sau a unui copil;
    e) de două sau mai multe persoane;
    f) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 5000 la 7000 de  unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3):
    a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
    b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, cu decesul persoanei sau sinuciderea acesteia,
    se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    3. Articolul 165:
    alineatul (1):
    în dispoziţie, cuvintele „sau ţesuturilor” se substituie cu textul „ , ţesuturilor şi/sau celulelor, precum şi de folosire a femeii în calitate de mamă-surogat”;
    în sancţiune, textul „de la 5 la 12 ani” se substituie cu textul „de la 6 la 12 ani”;
    la alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de  un funcţionar internaţional;”
    alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) însoţite de contaminarea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;”.
    4. Codul se completează cu articolul 1651 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1651. Utilizarea rezultatelor muncii sau
                               serviciilor unei persoane care este
                               victimă a traficului de fiinţe umane
    (1) Utilizarea  produselor şi/sau serviciilor care constituie rezultatul exploatării în infracţiunile de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, prestate de o persoană despre care beneficiarul ştie că este victima acestor infracţiuni, dacă această faptă nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau  ale traficului de copii,
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 3000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Persoana care a săvîrşit fapta prevăzută la alin. (1) este liberată de răspundere penală în cazul în care a declarat benevol despre comiterea de către alte persoane a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane sau trafic de copii, a ajutat la descoperirea infracţiunilor respective sau a contribuit activ la cercetarea acestor cazuri.”
    5. Articolul 168 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 168. Munca forţată
    (1) Obţinerea muncii de la o persoană împotriva voinţei ei, prin constrîngere sau înşelăciune, dacă această acţiune nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane sau ale traficului de copii,
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani.
    (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
    a) asupra a două sau mai multor persoane;
    b) asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei gravide;
    c) de două sau mai multe persoane;
    d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
    se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
    a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
    b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu decesul victimei,
    se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1500 la 3000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.”
    6. Articolul 206:
    alineatul (1):
    la litera f), cuvintele „sau ţesuturilor” se substituie cu textul „ , ţesuturilor şi/sau celulelor”;
    litera g) se abrogă;
    în sancţiune, textul „de la 8 la 12 ani” se substituie cu textul „de la 10 la 12 ani”;
    alineatul (2):
    la literele a) şi b), cuvîntul „şi” se substituie cu textul „şi/sau”;
    la litera f), cuvintele „sau ţesuturilor” se substituie cu textul „ , ţesuturilor şi/sau celulelor”;
    alineatul (3):
    se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) săvîrşite de două sau mai multe persoane;”
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) săvîrşite de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional;”
    alineatul se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) însoţite de contaminarea copilului cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;”.
    7. Codul se completează cu articolul 2131 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2131.  Publicitatea în scopul obţinerii ilegale
                                de organe, ţesuturi şi celule umane
                                sau privind donarea ilicită a acestora
    Publicitatea în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi/sau celule umane, precum şi publicitatea sau mediatizarea unor anunţuri privind donarea ilicită de organe, ţesuturi şi/sau celule umane
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 100 la 300 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240  de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 300 la 600 de unităţi convenţionale.”
    8. Articolul 220:
    la alineatul (1):
    dispoziţia se completează în final cu textul „ , dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,”;
    în sancţiune, textul „de la 200 la 800” se substituie cu textul „de la 500 la 1000”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:
    a) asupra a două sau mai multor  persoane;
    b) asupra unei femei gravide;
    c) de două sau mai multe persoane;
    d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional
    se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 7 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.”
    9. Articolul 302 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 302. Organizarea cerşetoriei
    (1) Organizarea cerşetoriei cu scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul foloase materiale injuste, dacă fapta nu întruneşte elementele traficului de fiinţe umane,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 1000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 1000 la 2500 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
    a) asupra a două sau mai multor persoane;
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2500 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 2500 la 5000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    10. Articolul 316 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 316. Divulgarea datelor privind măsurile
                             de asigurare a securităţii aplicate faţă
                             de judecător, executorul judecătoresc,
                             participantul la procesul penal sau
                             angajatul organului abilitat cu protecţia
                              martorilor
    (1) Divulgarea datelor privind măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de judecător, executorul judecătoresc, participantul la procesul penal sau angajatul organului abilitat cu protecţia martorilor, precum şi faţă de rudele apropiate ale acestora,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
    (2) Aceeaşi faptă:
    a) săvîrşită de către o persoană căreia aceste date i-au fost încredinţate în virtutea atribuţiilor de serviciu;
    b) soldată cu urmări grave
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”
    11. La articolul 3621, alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional”.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 90 alineatul (12) punctul 4), textul „Legii privind pretecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal” se substituie cu textul „Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal”.
    2. La articolul 110, alineatul (9) se completează în final cu textul „ , alţi participanţi la proces care au obţinut statut de persoană protejată în condiţiile Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal”.
    3. La articolul 1328 alineatul (2), textul „art. 164 alin. (2) şi (3), art. 165, art.166 alin. (2) şi (3), art. 171 alin. (2) şi (3)” se substituie cu textul „art. 158 alin. (2), (3) şi (4), art. 164 alin. (2) şi (3), art. 165, art. 1651, art.166 alin. (2) şi (3), art.171 alin. (2) şi (3), art. 175, art. 1751”, textul „art. 216 alin. (3), art. 2171 alin. (4), art. 2174 alin. (3)” se substituie cu textul „art. 207, art. 216 alin. (3), art. 2171 alin. (4), art. 2174 alin. (3), art. 220 alin. (2) şi (3)”, iar după textul „art. 337–340” se introduce textul „ , art. 3621 alin. (2) şi (3)”.
    4. La articolul 1342 alineatul (2), textul „art. 189–192” se substituie cu textul „art. 158, 165, 1651, 189–192”, iar cifra „362” se substituie cu cifra „3621”.
    5. Articolul 215 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 215. Obligaţia organului de  urmărire penală,
                              a procurorului  şi a instanţei de judecată
                              de a lua măsuri pentru asigurarea
                              securităţii participanţilor la proces
                              şi a altor persoane
    (1) În circumstanţele prevăzute de Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal, organul de urmărire penală, procurorul sau, în funcţie de caz, instanţa de judecată sînt obligaţi să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru ocrotirea vieţii, integrităţii corporale, libertăţii sau bunurilor participanţilor la proces şi, în condiţiile legii, ale rudelor apropiate şi membrilor de familie ai acestora.
    (2) Aplicarea măsurilor de protecţie se  dispune prin hotărîre motivată a procurorului sau a instanţei de judecată. Hotărîrea este obligatorie pentru organul abilitat cu protecţia martorilor.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 270. Chişinău, 7 noiembrie 2013.