HGO1000/2013
ID intern unic:  350754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  13.12.2013
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2014

Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 1109
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014, în mărime de 4225 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Valentina Buliga

    Nr. 1000. Chişinău, 13 decembrie 2013.