HGC1049/2013
ID intern unic:  350869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1049
din  23.12.2013
privind modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 1155
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                           Oleg Efrim

    Nr. 1049. Chişinău, 23 decembrie 2013.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1049
din 23 decembrie 2013
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 6-7, art. 10), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu următoarea poziţie:
    „Consiliul Concurenţei”.
    2. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 52 va avea următorul cuprins:
    „52. Consiliul Concurenţei”.
    3. Strategia de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 9 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.181-183, art. 1391), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 50 din Strategie, cuvintele „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu cuvintele „Consiliul Concurenţei”;
    2) la poziţia 2.1 din Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, cuvintele „Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu cuvintele  „Consiliului Concurenţei”.
    4. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1429 din 16 decembrie 2008 „Privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237-240, art. 1472), cuvintele „director general al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei” se substituie cu cuvintele „preşedinte al Consiliului Concurenţei”.
    5. În tot cuprinsul Planului de acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 252-253, art.1258), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Consiliul Concurenţei”, la forma gramaticală corespunzătoare. 
    6. La punctul 22 din anexa nr.1 şi la poziţia 11 din Planul de acţiuni  la Hotărîrea Guvernului nr. 100 din 16 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 42-45, art. 142), cu modificările ulterioare, cuvintele „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei,” se exclud.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art. 371), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre:
    după cuvintele „Curtea de Conturi” se introduc cuvintele „ , Consiliul Concurenţei”;
    tabelul se completează, după poziţia „Curtea de Conturi”, cu următoarea poziţie:  
„Consiliul Concurenţei
C13, C14, C15
controlor de stat”;

    2) anexa nr. 2:
    denumirea compartimentului „Curtea de Conturi” se completează cu cuvintele „ , Consiliul Concurenţei”, iar în coloana „subdiviziunea teritorială” a aceluiaşi compartiment, la poziţiile B07 – C15 şi C20 se includ gradele de salarizare 18, 16, 15, 13, 13, 9, 7, 6, 5, 13, 12, 11 şi, respectiv, 5;
    compartimentul „Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Naţională de Integritate”:
    din denumire, cuvintele „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” se exclud;
    nota se exclude.
    8. La poziţia 43.19 din anexa nr.1 la Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 120-125, art. 419), cu modificările ulterioare, cuvintele  „Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei,” se exclud.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1049
din 23 decembrie 2013
LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 26 februarie 1993 „Cu privire la modul de reglementare a preţurilor (tarifelor) la producţia întreprinderilor-monopoliste” (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 2, art. 47).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 619 din 5 octombrie 1993 „Privind unele acte normative referitoare la mecanismul de  realizare a Legii Republicii Moldova cu privire la limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei” (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 10, art. 314).
    3. Punctul 3 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 280 din  24 martie 1997 „Pentru modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale  Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 22-23, art.  291).