HGM1073/2013
ID intern unic:  351034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1073
din  27.12.2013
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în
domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020
Publicat : 10.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 4-8     art Nr : 1
    MODIFICAT
  
  HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369

    În baza angajamentului Republicii Moldova în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice de a transpune Directiva nr. 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (se anexează).
    2. Monitorizarea implementării Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 se pune în sarcina Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                        Anatol Arapu
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                              Marcel Răducan
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                                           Vasile Botnari
    Ministrul mediului                                                                         Gheorghe Şalaru

    Nr. 1073. Chişinău, 27 decembrie 2013.

   
planul
    [Planul modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]