HGC3/2014
ID intern unic:  351126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 3
din  14.01.2014
cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 12
    În scopul eficientizării activităţii Guvernului şi îmbunătăţirii cadrului legislativ-normativ cu privire la consiliile şi comisiile naţionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se abrogă unele acte normative ale Guvernului, conform anexei.
    2. Se stabileşte că, în caz de instituire a unor noi consilii şi comisii, ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor evita dublarea atribuţiilor consiliilor şi comisiilor cu cele ale instituţiei şi suprapunerea competenţelor dintre diferite consilii.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale vor revizui numărul şi atribuţiile consiliilor şi comisiilor, activitatea cărora se desfăşoară cu suportul instituţiei, şi, după caz, vor propune modificări  la actele legislative şi normative în scopul nominalizat mai sus.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Nr. 3. Chişinău, 14 ianuarie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 3
din 14 ianuarie 2014

LISTA
actelor normative ale Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.591 din 15 septembrie 1993 „Cu privire la constituirea Consiliului Naţional de Experţi în probleme relaţii tehnico-ştiinţifice externe” (Monitor, 1993, nr.9).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.27 din 14 ianuarie 1994 „Privind Regulamentul Consiliului Naţional de Experţi în probleme relaţii tehnico-ştiinţifice externe” (Monitor, 1994).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.360 din 30 mai 1994 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Deceniului internaţional al O.N.U. pentru diminuarea  pericolului calamităţilor naturale” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.186).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.572 din 1 august 1994 „Cu privire la instituirea Comisiei de stat pentru lichidarea consecinţelor secetei din anul 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.4).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.617 din 16 august 1994 „Cu privire la constituirea Comisiei de stat pentru elaborarea concepţiei de studiere a istoriei în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 20).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 12 septembrie 1994 „Cu privire la crearea Sistemului naţional de paşapoarte al Republicii Moldova, Registrului de Stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.65).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.814 din 9 noiembrie 1994 „Cu privire la instruirea Consiliului interdepartamental pentru problemele coordonării şi realizării principiilor de bază ale  Concepţiei locative naţionale şi a Centrului naţional pentru aşezări umane (HABITAT)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.16, art.138).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.822 din 9 noiembrie 1994 „Privind Consiliul coordonator in politica industrială pe lingă Guvernul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.17, art.142).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.855 din 23 noiembrie 1994 „Cu privire la instituirea Consiliului de promovare a reformei economice în complexul agroindustrial”.
    10.  Hotărîrea Guvernului nr.748 din 3 noiembrie 1995 „Cu privire la crearea Comitetului Naţional de Radioprotecţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.17-18, art.111).
    11.  Hotărîrea Guvernului nr.90 din 15 februarie 1996 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru estimarea eficacităţii propunerilor investiţionale parvenite de la investitorii străini în vederea creării întreprinderii mixte în baza S.A. “Ciment” (or. Rezina)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 23-24, art.190).
    12.  Hotărîrea Guvernului nr. 257 din  6 mai 1996 „Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Experţi în probleme relaţii tehnico-ştiinţifice externe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.38-39, art. 304).
    13.  Hotărîrea Guvernului nr.570 din 23 octombrie 1996 „Despre instituirea Consiliului interdepartamental pentru coordonarea Programului de asistenţă tehnică a reformelor din sistemul ocrotirii sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.615).
    14. Hotărîrea Guvernului nr.725 din 28 decembrie 1996 „Privind instituirea Comisiei pentru starea climaterică excepţională” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12).
    15.  Hotărîrea Guvernului nr.451 din 14 mai 1997 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru examinarea litigiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 35-36, art.415).
    16.  Hotărîrea Guvernului nr.565 din 20 iunie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru examinarea litigiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.48, art.506).
    17.  Hotărîrea Guvernului nr.597 din 1 iulie 1997 „Privind aprobarea Regulamentului Consiliului naţional pentru problemele tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art.532).
    18. Hotărîrea Guvernului nr.885 din 17 septembrie 1997 „Cu privire la Comisia de stat pentru atragerea investiţiilor şi colaborarea cu organismele financiare internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.74-75, art.757).
    19.  Hotărîrea Guvernului nr.1079 din 20 noiembrie 1997 „Cu privire la operarea unor completări în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova nr.236 din 12 martie 1997 şi nr.885 din 17 septembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.86-87, art.872).
    20.  Hotărîrea Guvernului nr.677 din 22 iunie 1998 „Privind constituirea Comisiei pentru coordonarea problemelor privind colectarea veniturilor în buget şi în Fondul Social” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.645).
    21.  Hotărîrea Guvernului nr.698 din 24 iunie 1998 „Pentru instituirea unei comisii guvernamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.648).
    22.  Hotărîrea Guvernului nr.705 din 24 iunie 1998 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.885 din 17 septembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.649).
    23.  Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 30 iulie 1998 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 748 din 3 noiembrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 75-76, art. 752).
    24.  Hotărîrea Guvernului nr.840 din 30 iulie 1998 „Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art.753).
    25.  Hotărîrea Guvernului nr.863 din 14 august 1998 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.451 din 14 mai 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, art. 79-80, nr.843).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.973 din 17 septembrie 1998 „Cu privire la crearea Consiliului de coordonare a procesului de iniţiere şi definitivare a proiectelor, finanţate de organismele financiare internaţionale, şi a grupului de coordonare a implementării acestor proiecte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.926).
    27. Hotărîrea Guvernului nr.1079 din 23 octombrie 1998 „Cu privire la soluţionarea Problemei anului 2000 în sistemele informatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102, art.1042).
    28.  Hotărîrea Guvernului nr.1227 din 22 decembrie 1998 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.814 din 9 noiembrie 1994” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.4).
    29.  Hotărîrea Guvernului nr.1268 din 25 decembrie 1998 „Despre măsurile vizînd realizarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.1-2, art.25).
    30.  Hotărîrea Guvernului nr.80 din 2 februarie 1999 „Cu privire la Comisia republicană pentru controlul asupra realizării legislaţiei privind funcţionarea limbilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.16-18, art.113).
    31.  Hotărîrea Guvernului nr. 217 din 26 martie 1999 „Privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru implementarea reformei administraţiei publice locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.33-34, art.257).
    32. Hotărîrea Guvernului nr. 343 din 26 aprilie 1999 „Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 45-47, art. 337).
    33. Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 7 iunie 1999 „Cu privire la Comisia guvernamentală pentru elaborarea şi introducerea Sistemului naţional de paşapoarte, Registrului de stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.62-64, art.555).
    34. Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 22 iunie 1999 „Cu privire la instituirea Comitetului de coordonare şi supraveghere a colaborării tehnice în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi asigurării bazei normative a reformelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.67-69, art.619).
    35. Hotărîrea Guvernului nr.646 din 9 iulie 1999 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru examinarea situaţiei create în fostul raion Taraclia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.677).
    36. Hotărîrea Guvernului nr.803 din 25  august 1999 „Cu privire la măsurile de dinamizare a soluţionării Problemei anului 2000 în sistemele informatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.96-97, art.843).
    37. Hotărîrea Guvernului nr.867 din 22 septembrie 1999 „Despre măsurile pentru realizarea în anii 1999-2000 a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind achitările parţiale ale datoriilor pentru livrările de gaze naturale din Rusia prin livrări de produse alimentare şi mărfuri industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art. 935).
    38.  Hotărîrea Guvernului nr. 506 din 3 iunie 1999 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 748 din 3 noiembrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 59-61, art. 537).
    39. Hotărîrea Guvernului nr.175 din 25 februarie 2000 „Cu privire la Comisia guvernamentală pentru redresarea situaţiei critice în sectorul real al economiei naţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.24-26, art.257).
    40. Hotărîrea Guvernului nr.214 din  6 martie 2000 „Privind componenţa unor comitete, comisii, consilii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art. 315).
    41. Hotărîrea Guvernului nr.346 din 7 aprilie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.973 din 17 septembrie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.39-41, art.423).
    42. Hotărîrea Guvernului nr.412 din 2 mai 2000 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.175 din 25 februarie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.494).
    43. Hotărîrea Guvernului nr.585 din 19 iunie 2000 „Cu privire la instituirea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.75-76, art.672).
    44. Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 16 octombrie 2000 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru negocieri cu veteranii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.1134).
    45. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 28 noiembrie 2000 „Despre aprobarea Regulamentului Consiliului Naţional pentru Problemele Participanţilor la Conflicte Armate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.152-153, art.1321).
    46. Hotărîrea Guvernului nr.104 din 6 februarie 2001 „Cu privire la crearea comisiei guvernamentale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.16-18, art.142).
    47. Hotărîrea Guvernului nr.646 din 13 iulie 2001 „Privind crearea Consiliului de experţi în domeniul comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art. 687).
    48. Hotărîrea Guvernului nr.834 din 14 august 2001 „Cu privire la componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru elaborarea şi introducerea Sistemului naţional de paşapoarte, Registrului de stat al populaţiei şi altor sisteme de importanţă statală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.870).
    49. Hotărîrea Guvernului nr.874 din 22 august 2001 „Privind unele măsuri pentru realizarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1268 din 25 decembrie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.106, art.927).
    50. Hotărîrea Guvernului nr.1393 din 17 decembrie 2001 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul vizitei delegaţiei or. Moscova la 7 decembrie 2001 în mun. Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1441).
    51. Hotărîrea Guvernului nr.35 din 15 ianuarie 2002 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru realizarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Organizaţia Mondială de Comerţ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.13-15, art.105).
    52. Hotărîrea Guvernului nr.581 din 8 mai 2002 „Cu privire la crearea Comitetului Naţional Ramsar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.680).
    53. Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 4 iunie 2002 „Privind trecerea la standardizarea voluntară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.74, art.796).
    54. Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 5 august 2002 „Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru organizarea aniversării a 60-a a victoriei asupra fascismului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.115-116, art.1163).
    55. Hotărîrea Guvernului nr. 1106 din 20 august 2002 „Cu privire la componenţa nominală a Comitetului Naţional de Radioprotecţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123, art. 1230).
    56. Hotărîrea Guvernului nr.1228 din 20 septembrie 2002 „Cu privire la instituirea Comisiei naţionale pentru elaborarea concepţiei studierii istoriei în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1358).
    57. Hotărîrea Guvernului nr.1253 din 25 septembrie 2002 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.134, art.1380).
    58. Hotărîrea Guvernului nr. 1455 din 12 noiembrie 2002 „Privind modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 748 din 3 noiembrie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1592).
    59. Hotărîrea Guvernului nr.1670 din 24 decembrie 2002 „Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 5 august 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1825).
    60. Hotărîrea Guvernului nr.432 din 14 aprilie 2003 „Cu privire la Comisia guvernamentală pentru dezvoltarea complexului energetic al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.457).
    61. Hotărîrea Guvernului nr.510 din 25 aprilie 2003 „Despre Comisia pentru elaborarea Programului privind redresarea situaţiei pe piaţa valorilor mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.82-83, art.546).
    62. Hotărîrea Guvernului nr.652 din 2 iunie 2003 „Cu privire la constituirea Comisiei guvernamentale pentru proiectarea şi construcţia Stadionului Central” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.691).
    63. Hotărîrea Guvernului nr.697 din 12 iunie 2003 „Cu privire la instituirea Consiliului pentru coordonarea activităţii de realizare a Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art. 746).
    64. Hotărîrea Guvernului nr.467 din 3 mai 2004 „Cu privire la instituirea Consiliului de coordonare pentru lichidarea barierelor în transportul auto internaţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.77-79, art.608).
    65. Hotărîrea Guvernului nr.510 din 17 mai 2004 „Privind instituirea Consiliului naţional pentru problemele silviculturii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 80-82 art.645).
    66. Hotărîrea Guvernului nr. 806 din 12 iulie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 119-122, art. 974).
    67. Hotărîrea Guvernului nr. 808 din  12 iulie 2004 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 510 din 17 mai 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.119-122, art.976).
    68. Hotărîrea Guvernului nr.1057 din 27 septembrie 2004 „Cu privire la Comisia guvernamentală pentru examinarea unor probleme social-economice ce ţin de exploatarea carierei de ghips „Criva-Knauf” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.178-180, art.1241).
    69. Punctul 1 şi alineatul doi din punctul 2, anexa nr.1 şi anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1224 din 9 noiembrie 2004 „Cu privire la organizarea formării profesionale continue” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art.1424).
    70. Punctul 6 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 42-45, art. 315).
    71. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.676 din 11 iulie 2005 „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.95-97, art. 733).
    72. Hotărîrea Guvernului nr.1080 din 19 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 702 din 4 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1164).
    73. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 „Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.139).
    74. Hotărîrea Guvernului nr. 302 din 23 martie 2006 „Cu privire la instituirea Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului secundar profesional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.344).
    75. Hotărîrea Guvernului nr.530 din 18 mai 2006 „Cu privire la proiectarea şi construcţia complexului „Stadionul Central” în municipiul Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.573).
    76. Alineatul trei şi anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.641 din 7 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea regulamentelor de activitate a consiliilor şi a comisiei instituite prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.95-97, art.701).
    77. Hotărîrea Guvernului nr.814 din 11 iulie 2006 „Cu privire la renovarea Stadionului republican” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.864).
    78. Hotărîrea Guvernului nr.974 din 22 august 2006 „Cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru coordonarea activităţilor de promovare a culturilor nucifere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 1054).
    79. Hotărîrea Guvernului nr. 1353 din 27 noiembrie 2006 „Сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.585 din 19 iunie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 184-185, art. 1447).
    80. Alineatul doi şi alineatul trei din punctul 1, anexa nr.2 şi anexa nr.3 la Hotărîrea  Guvernului nr.658 din 12 iunie 2007 „Cu privire la Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.82-85, art. 676).
    81. Hotărîrea Guvernului nr.778 din 3 iulie 2007 „cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.530 din 18 mai 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.98-102, art.817).
    82. Hotărîrea Guvernului nr.1254 din 19 noiembrie 2007 „cu privire la Comisia naţională pentru monitorizarea controlului asupra armelor şi dezarmării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.1312).
    83. Hotărîrea Guvernului nr.61 din 25 ianuarie 2008 „Cu privire la crearea Comisiei naţionale pentru organizarea acţiunilor consacrate Anului Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 21-24, art.131).
    84. Punctul 1, 3 şi 9 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea  Guvernului nr. 289 din 12 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 55-56, art. 360).
    85. Punctul 58 din Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    86. Anexa nr.3 din modificările ce se operează în anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 486 din 29 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.463).
    87. La Hotărîrea Guvernului nr.486 din 29 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.106 din 30 ianuarie 2006” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.463) în titlul şi pe întreg parcursul textului, sintagma „anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la” se exclude.
    88. Hotărîrea Guvernului nr.691 din 11 iunie 2008 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru revizuirea documentelor de politici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, art.694).
    89. Hotărîrea Guvernului nr.979 din 12 august 2008 „Cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în mediul rural” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 157-159, art.981).
    90. Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 4 septembrie 2008 „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.585 din 19 iunie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 171-173, art. 1029).
    91. Hotărîrea Guvernului nr.1096 din 26 septembrie 2008 „Cu privire la Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de restaurare şi reconstrucţie a Complexului Monastic “Căpriana”” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.180-181, art.1101).
    92. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1256 din 11 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 204-205, art. 1263).
    93. Hotărîrea Guvernului nr.66 din 29 ianuarie 2009 „Cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru comemorarea poetului Grigore Vieru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.23-26, art.105).
    94. Hotărîrea Guvernului nr.997 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1253 din 25 septembrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1107).
    95. Dispoziţia Guvernului nr. 198-d  din 5 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.49-50, art.554).
    96. Dispoziţia Guvernului nr. 86-p  din 17 august 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 90-91, art. 940).
    97. Dispoziţia Guvernului nr. 28-d din 21 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.65-66, art. 606).
    98. Dispoziţia Guvernului nr.39-d din 2 august 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.799).
    99. Dispoziţia Guvernului nr. 48-d din 21 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.120-122, art.1063).
    100. Dispoziţia Guvernului nr.49-d din 8 noiembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.1099).
    101. Dispoziţia Guvernului nr. 47-d din 3 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.101, art.418).