EMF75/2014
ID intern unic:  351273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
EXTRAS Nr. 75
din  24.01.2014
din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor
întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2014
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 75
    Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2014