LRSSM75/1990
ID intern unic:  351798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI
LEGE Nr. 75
din  05.06.1990
Cu privire la introducerea unor modificări în
Constituţia ( Legea Fundamentală)
 a R.S.S. Moldoveneşti
Publicat : 01.06.1990 în Veştile Nr. 6-7     art Nr : 126     Data intrarii in vigoare : 05.06.1990
    Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti hotărăşte:
    1. A introduce în Constituţia (Legea Fundamentală) a R.S.S. M doveneşti următoarele modificări:
    a înlocui în titlul, în preambula şi în întreg textul Legii cuvintele “Republica Sovietică Socialistă Moldovenească” cu cuvintele “Republi Sovietică Socialistă Moldova”; cuvintele “R.S.S. Moldovenească” cu cuvintele “R.S.S. Moldova”; cuvintele “Consiliul de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti”, “Guvernul R.S.S. Moldoveneşti” — cu cuvintele “Guvernul R.S.S. Moldova”; cuvintele “Preşedintele Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti” — cu cuvintele “Prim-ministrul R.S.S. Moldova”.
    2. Legea intra în vigoare din momentul adoptării.

    Preşedintele
    Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova                                  M. SNEGUR

    or. Chişinău, 5 iunie 1990, nr. 75-XII.