DPO1013/2014
ID intern unic:  351856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1013
din  26.02.2014
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 112
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău, următorii:
    BARBACARU Igor             MÎŢU Gheorghe
    GÎRLEANU Violeta             VASILICĂ Tatiana

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1013-VII. Chişinău, 26 februarie 2014.